Khi nhìn vào bảng Nhà phân phối hoặc cửa hàng để trải nghiệm thì cơ bản cũng đủ số...
Tuy nhiên dường như chiến lược quảng cáo chưa đc dài hơi.
Hiện tại không thấy các trang mạng lớn của Việt nam đưa thông tin.
Có lẽ mối quan hệ còn chưa đủ tốt và có lẽ các báo cũng cần chút nhuận bút.. thế mới biết sản phẩm nội gian nan nhường nào.
Cá nhân tôi ủng hộ B Phone nhưng mong muốn ở mức giá khác.
Chắc lần này cũng phải trải nghiệm xem như thế nào ...
Hiện tại chỉ thấy rằng phần mềm cần cập nhật. Điều đó như trên đã nêu...
Vì thế Bphone cần kết hợp với FPT hoặc một số cty phần mềm để tạo thêm các chương trình đặc thù..
Hãy học HTC nhưng sáng tạo hơn..
Hôm nào trải nghiệm thử rồi review ....