Rất mong nhận được sự đóng góp từ các thành viên về các quy chế , nội quy , và các hoạt động Online, Offline để tạo sân chơi bình đẳng, tiến bộ và chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng, trao đổi và tìm kiếm cơ hội..