Diễn đàn này cần xác định là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Chuỗi cung ứng. Là nơi mà có thể tăng cường kiến thức về Logistics cũng như Supply Chain.
VIệc chia sẻ sẽ có tác dụng cộng đồng to lớn hơn.
Mỗi một đóng góp, một bài viết, một comment đều có những giá trị vô giá.
Ban quản trị diễn đàn nên có cách thức tốt hơn như trả phí các bài viết có giá trị, hoặc phân cấp các hạng member để có thể phân cấp bài đọc.
Và mục tiêu là các bài viết có chất lượng và xây dựng cộng đồng chuyên nghiệp.
Thanks