Những thông tin bổ ích sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt nam được nhanh chóng cập nhật và nhận định, từ đó có các bước phát triển chắc chắn..
Hiện tại IoT và Big Data đang là những yếu tố chính cho các doanh nghiệp tham gia, và phải có những động thái nghiên cứu phát triển sớm..