Chuỗi cung ứng - Các khái niệm chuỗi cung ứng ( chuỗi cung cấp) • CHUỖI CUNG ỨNG

  • Khái niệm về chuỗi cung ứng xuất hiện từ những năm 60 của thế kỉ XX, nghĩa là có trước khi bắt đầu xuất hiện khái niệm logistics (business logistics). Khi đó, chuỗi cung ứng là đơn lẻ, nhưng khi người ta kết hợp cả việc cung ứng vật tư, kĩ thuật, nguyên vật liệu.. với việc phân phối sản phẩm, việc xây dựng các chuỗi cung ứng mang một bộ mặt khác, nó là một phần không thể thiếu được khi nghiên cứu, áp dụng logistics.
  • Chuỗi cung ứng có thể hình dung như một đường ống hoặc một cái máng dùng cho dòng chảy của sản phẩm/vật tư, dịch vụ, thông tin và tài chính từ nhà cung ứng qua nhiều tổ chức, công ty trung gian cho đến tận người tiêu dùng.
   Như vậy một chuỗi cung ứng sẽ bao gồm các đơn vị tham gia với những dịch vụ logistics cụ thể.
  • Khi logistics ra đời và phát triển ở nhiều công ty – mà dạng đơn giản nhất của logistics là sự sát nhập cung ứng vật tư (inbound logistics) vào phân phối sản phẩm (outbound logistics), cùng với quan điểm giá thành tổng thể, quan điểm chuỗi giá trị cũng được đưa vào xem xét. Quan niệm này đặc biệt quan trọng trong quản trị logistics.
  • Những năm 90 của thế kỉ XX, với sự phát triển của logistics, các chuỗi cung ứng hiện đại hình thành và phát triển mạnh ở nhiều công ty.
  • Theo hình vẽ trên, một chuỗi cung ứng hợp nhất nối liền từ người cung cấp đến người bán lẻ-người tiêu dùng thông qua một loạt các đơn vị liên quan như nhà phân phối, người sản xuất (nhà máy), người bán buôn, nhằm quản trị ba dòng là: sản phẩm dịch vụ (hàng hóa lưu thông), thông tin liên quan và cả về mặt tài chính.
   Hiện nay, việc thiết kế và áp dụng các chuỗi cung ứng cụ thể là những đối tượng của nghiên cứu và ứng dụng. Trong việc thiết kế chuỗi cung ứng, ngoài việc thiết lập lộ trình cụ thể của hàng hóa dịch vụ cần cung ứng, người ta phải thiết lập những mối liên hệ chi tiết giữa các đơn vị tham gia vào chuỗi để việc cung ứng phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, trong đó việc giao đúng hẹn (in time) là hết sức quan trọng.
  • Việc tính toán, xác định chi phí toàn bộ cho sản phẩm qua chuỗi cũng là những vấn đề mấu chốt của quản trị chuỗi, vì lợi ích mà logistics đem lại là nhờ một phần vào việc này. Để làm được những việc trên cần phải theo dõi và quản lý thông tin trên toàn chuỗi một cách hệ thống.
  • Đo lường kết quả thực hiện và phân tích tài chính của chuỗi cung ứng là những việc làm hết sức quan trọng trong quản trị chuỗi, và lập chiến lược, kế hoạch của chuỗi.
  • Người ta có thể tiến hành đo lường công việc của chuỗi cung ứng thông qua những chỉ tiêu thuộc 4 nhóm sau: thời gian, chất lượng, giá thành và bổ trợ khác. Có thể chi tiết như sau:
  • Thời gian: Giao- nhận hàng đúng hẹn (có thể tính bằng %)/Thời gian xử lý một đơn hàng (quay vòng)/Sự biến động thời gian xử lý một đơn hang/Thời gian đáp ứng/Thời gian quay vòng theo dự kiến- kế hoạch.
  • Chất lượng: Sự thỏa mãn hoàn toàn của khách hang/Tác nghiệp chính xác/Hoàn thành đơn hang/Làm đúng với lịch trình.
  • Giá thành: Quay vòng dự trữ thành phẩm/Thanh toán chậm/Chi phí phục vụ/Thời gian chu kì xuất tiền-thu tiền (liên quan đến dòng tiền – cash flow- của chuỗi)/Tổng chi phí giao hàng /Chi phí khác.
  • Chỉ tiêu khác-bổ trợ:Tiêu chuẩn loại bỏ đơn hàng/Khả năng thông tin


 • Các khái niệm về chuỗi cung ứng, khái niệm này giúp ta hiểu rõ hơn về nội dung nhằm phân biệt với các khái niệm về logistics
  Khái niệm logistics chỉ là một phạm trù , một công đoạn trong cả chuỗi cung ứng.
  Logistics thiên về việc vận chuyển hàng hóa , dịch vụ.
  Việc quản lí chuỗi cung ứng phức tạp hơn nhiều lần.
  Các doanh nghiệp Việt hiện nay, một số công ty mang tên Logistics nhưng chưa thể gọi là logistics vì chỉ là một công ty cung cấp dịch vụ vận tải đơn thuần và giao nhận đơn thuần.
  Khái niệm chuỗi cung ứng là khái niệm mở rộng ... có tính phức tạp hơn.. • Chuỗi cung ứng hiện đang HOT tại Việt nam,
  Ngành nghề này đang thu hút nhiều nhân lực..
  Mô tả của công việc liên qaun chuỗi cung ứng là gì nhỉ?
  Các bạn chia sẻ với ... • Khái niệm thì cố định.
  Nhưng các đặc điểm cũng như phương thức hoặc tổ chức thiết kế thì khác nhau.
  Quản trị chuỗi cung ứng do vậy mà khác nhau... • mn tìm đọc bài SCOR của mình: cô đọng, xúc tích về chuỗi cung ứng: Plan, Source, Make, Deliver and Return.
  Ko cần phải dài dòng nhiều mà rất dễ hiểu ná. @việt-nguyễn