Invoice trong xuất nhập khẩu • Invoice trong xuất nhập khẩu, Invoice ( còn gọi là hóa đơn) là một chứng từ rất quan trọng trong hoạt động mua bán hàng hóa. Riêng lĩnh vực xuất nhập khẩu, hóa đơn bán hàng do người bán tự lập theo form của mình, không phải theo form của Chi cục Thuế hay cơ quan nhà nước nào cả (khác với hóa đơn bán hàng trong nước). Trên hóa đơn yêu cầu thể hiện rõ nội dung về số hóa đơn, ngày hóa đơn, người bán, người mua, mô tả hàng hóa, số lượng, đơn giá và tổng số tiền.
  Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice – PI) – Sau khi người mua gửi đơn đặt hàng (Purchase Order – PO) cho người bán, người bán sẽ căn cứ vào đó gửi hóa đơn chiếu lệ cho người mua để người mua thanh toán cho mình (đặt cọc tiền hàng hay thanh toán trước 100%, tùy điều kiện thanh toán thỏa thuận ban đầu). PI có thể gửi cùng hợp đồng để 2 bên ký. – Các nội dung trong PI

  • Seller: Tên, địa chỉ, tel, fax người bán.

  • Buyer: Tên, địa chỉ, tel, fax người mua.

  • Số và ngày PI.

  • Payment: Điều kiện thanh toán, ví dụ như thanh toán trước 100% (By T/T, 100% advance) hoặc

  đặt cọc 30%, 70% còn lại sau khi gửi chứng từ copy (By T/T, 30% advance, 70% against of copy

  shipping docs)…

  • Port of Loading: Cảng bốc hàng (VD: Hai Phong port, Viet Nam; Ho Chi Minh port, Viet Nam…).

  • Port of Destination: Cảng đến (VD: Incheon port, Korea; Oslo port, Norway…).

  • ETA: Estimated Time Arrival (Ngày dự kiến hàng đến).

  • Mô tả sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng tiền.

  • Thông tin ngân hàng để người mua thanh toán.

  – Lưu ý: Trên đây là một PI mẫu, trên thực tế PI có thể có thêm nhiều thông tin khác hoặc thay

  đổi nội dung các thông tin trên).

  1. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice – CI)

  – Sau khi load hàng vào container và xếp lên tàu, bên bán sẽ gửi cho bên mua hóa đơn thương

  mại cùng các chứng từ khác (Vận đơn, chứng nhận xuất xứ, phiếu đóng gói…) để bên mua tiến

  hành thanh toán. Trên thực tế, do đặc thù nhiều loại hàng hóa (bao bì nhựa, sứ vệ sinh, gỗ…)

  nhiều khi số lượng hàng đóng cont không đúng với số lượng đặt hàng nên CI có thể khác với PI.

  Số tiền khách hàng còn phải thanh toán bằng số tiền trong CI trừ đi số tiền đã thanh toán trong

  PI (thanh toán TT).

  – Hóa đơn được lưu lại trong hồ sơ của từng đơn hàng, từng hợp đồng và là cơ sở để đối chiếu công nợ với khách hàng • Invoice trong xuất nhập khẩu, Invoice ( còn gọi là hóa đơn) là một chứng từ rất quan trọng trong hoạt động mua bán hàng hóa. Riêng lĩnh vực xuất nhập khẩu, hóa đơn bán hàng do người bán tự lập theo form của mình, không phải theo form của Chi cục Thuế hay cơ quan nhà nước nào cả (khác với hóa đơn bán hàng trong nước). Trên hóa đơn yêu cầu thể hiện rõ nội dung về số hóa đơn, ngày hóa đơn, người bán, người mua, mô tả hàng hóa, số lượng, đơn giá và tổng số tiền.
  Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice – PI) – Sau khi người mua gửi đơn đặt hàng (Purchase Order – PO) cho người bán, người bán sẽ căn cứ vào đó gửi hóa đơn chiếu lệ cho người mua để người mua thanh toán cho mình (đặt cọc tiền hàng hay thanh toán trước 100%, tùy điều kiện thanh toán thỏa thuận ban đầu). PI có thể gửi cùng hợp đồng để 2 bên ký. • **Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice – CI)**
  

  – Sau khi load hàng vào container và xếp lên tàu, bên bán sẽ gửi cho bên mua hóa đơn thương

  mại cùng các chứng từ khác (Vận đơn, chứng nhận xuất xứ, phiếu đóng gói…) để bên mua tiến

  hành thanh toán. Trên thực tế, do đặc thù nhiều loại hàng hóa (bao bì nhựa, sứ vệ sinh, gỗ…)

  nhiều khi số lượng hàng đóng cont không đúng với số lượng đặt hàng nên CI có thể khác với PI.

  Số tiền khách hàng còn phải thanh toán bằng số tiền trong CI trừ đi số tiền đã thanh toán trong

  PI (thanh toán TT).

  – Hóa đơn được lưu lại trong hồ sơ của từng đơn hàng, từng hợp đồng và là cơ sở để đối chiếu công nợ với khách hàng • Mọi thông tin chi tiết về Dịch vụ khai báo hải quan xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn

  Mr Việt: 0943.064.205 – quocvietvnll1602@gmail.com • Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice – PI) – Sau khi người mua gửi đơn đặt hàng (Purchase Order – PO) cho người bán, người bán sẽ căn cứ vào đó gửi hóa đơn chiếu lệ cho người mua để người mua thanh toán cho mình (đặt cọc tiền hàng hay thanh toán trước 100%, tùy điều kiện thanh toán thỏa thuận ban đầu). PI có thể gửi cùng hợp đồng để 2 bên ký. – Các nội dung trong PI

  • Seller: Tên, địa chỉ, tel, fax người bán.

  • Buyer: Tên, địa chỉ, tel, fax người mua.

  • Số và ngày PI.

  • Payment: Điều kiện thanh toán, ví dụ như thanh toán trước 100% (By T/T, 100% advance) hoặc

  đặt cọc 30%, 70% còn lại sau khi gửi chứng từ copy (By T/T, 30% advance, 70% against of copy

  shipping docs)…

  • Port of Loading: Cảng bốc hàng (VD: Hai Phong port, Viet Nam; Ho Chi Minh port, Viet Nam…).

  • Port of Destination: Cảng đến (VD: Incheon port, Korea; Oslo port, Norway…).

  • ETA: Estimated Time Arrival (Ngày dự kiến hàng đến).

  • Mô tả sản phẩm, số lượng, đơn giá, tổng tiền.

  • Thông tin ngân hàng để người mua thanh toán.

  – Lưu ý: Trên đây là một PI mẫu, trên thực tế PI có thể có thêm nhiều thông tin khác hoặc thay

  đổi nội dung các thông tin trên).