5 câu hỏi giúp bạn đánh giá hiệu quả chiến dịch tiếp thị qua thư điện tử • Trong thời đại thương mại điện tử, một trong những công việc mà các doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện là đánh giá hiệu quả các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử. Theo chuyên gia về tiếp thị bằng thư điện tử kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty cung cấp dịch vụ tiếp thị cho doanh nghiệp nhỏ Constant Contact, Gail Goodman, các doanh nghiệp có thể đặt ra những câu hỏi dưới đây để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử.

  1. DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐẶT RA MỤC TIÊU GÌ CHO CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ BẰNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU NÀY CHƯA?

  Doanh nghiệp đã đánh giá các kết quả đạt được từ các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử chưa? Các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử có đem lại cho doanh nghiệp giá trị nào đáng kể không? Doanh nghiệp có phát hiện ra những mục đích hữu dụng khác của hoạt động tiếp thị bằng thư điện tử không? Khi trả lời những câu hỏi này, doanh nghiệp đồng thời sẽ điều chỉnh được mục tiêu cho hoạt động tiếp thị bằng thư điện tử cho chiến dịch tiếp theo.

  1. DOANH NGHIỆP CÓ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC DANH SÁCH NGƯỜI NHẬN THƯ KHÔNG? DANH SÁCH NÀY CÓ CẦN ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI THEO CÁC PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG MỚI KHÔNG?

  Có rất nhiều cơ hội để phát triển danh sách những người nhận thư điện tử. Hãy tự hỏi doanh nghiệp đã tận dụng được những cơ hội nào trong số các cơ hội sau đây:

  Tham gia các sự kiện, các buổi hội họp xây dựng quan hệ;
  Từ trang điện tử (website) của doanh nghiệp (có thể thông qua các mục đăng ký thành viên hoặc nhận bản tin v.v...);
  Thông qua mối quan hệ của các nhân viên.
  Doanh nghiệp đã phân loại các địa chỉ thư điện tử của người nhận thư chưa? Phân loại ở mức độ nào? Những câu hỏi này sẽ giúp doanh nghiệp phát triển danh sách người nhận thư trong chiến dịch sau và phân loại danh sách này theo từng phân khúc thị trường thích hợp, nhằm nâng cao hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử.

  1. CÁC BỨC THƯ ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ MANG TÍNH NHẤT QUÁN VÀ ĐEM ĐẾN NHỮNG GIÁ TRỊ LỢI ÍCH CAO CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG?

  Khi tiếp thị bằng cách gửi thư điện tử cho khách hàng, doanh nghiệp sẽ có cơ hội rất lớn để giữ liên lạc thường xuyên với họ. Các vấn đề mà doanh nghiệp nên rà soát lại là: mức độ thường xuyên gửi thư (thưa hay quá dày), chất lượng của các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử, thời gian cần thiết để đầu tư cho việc soạn thảo nội dung của các bức thư. Câu hỏi ở đây là: các thông tin cung cấp cho khách hàng có giá trị và hữu dụng đối với họ không?

  1. NHỮNG CHIẾN DỊCH TIẾP THỊ NÀO ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT NHẤT VÀ TỒI NHẤT? ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?

  Xem lại những chủ đề nào đã được khách hàng quan tâm và những chủ đề nào không được họ chú ý? Doanh nghiệp đã làm điều gì để đáp ứng lại sự quan tâm của khách hàng? Thời điểm gửi thư tiếp thị có tác dụng nhất là khi nào? Những thông tin này sẽ giúp doanh nghiệp định hướng tốt hơn cho các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử tiếp theo.

  1. DOANH NGHIỆP ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CHUYÊN GIA HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ BẰNG THƯ ĐIỆN TỬ?

  Doanh nghiệp đã hỏi thăm những người thân, bạn bè về nhận xét của họ đối với các bức thư điện tử của mình chưa? Đã tìm hiểu các phản hồi, đề xuất của các khách hàng nhận được thư điện tử tiếp thị của doanh nghiệp chưa? Đã đọc các tài liệu hay sách báo nói về tiếp thị bằng thư điện tử chưa? Doanh nghiệp có lắng nghe ý kiến của các công ty khác về các chiến dịch tiếp thị bằng thư điện tử không? Công việc nói trên có tiến hành đồng thời không? Vì vậy, tốt nhất chỉ nên đặt ra mục tiêu thực hiện một đến hai công việc trong số các công việc trên để có thể dần trở thành một nhà tiếp thị bằng thư điện tử chuyên nghiệp.


Log in to reply