Dịch vụ vận chuyển đường bộ Hà nội - Hải Phòng • Tôi có đội xe 200 Conts, Xe fooc lùn, có thể vận chuyển tất cả các loại

  • Cont khô, cont lạnh
  • Cont thường, Cont OT, FR
  • Hàng quá khổ quá tải siêu trường siêu trọng
   Phục vụ 24/24 từ Cảng Hải phòng đi Hà nội vào tất cả các Khu công nghiệp.

  Nhận các dịch vụ logistics đi kèm ( khai báo hải quan, đóng gói, dỡ hàng, kiểm đếm ,giao nhận ...)
  Liên hệ : 0912575859 • @Phi-Tuan said in Dịch vụ vận chuyển đường bộ Hà nội - Hải Phòng:

  Tôi có đội xe 200 Conts, Xe fooc lùn, có thể vận chuyển tất cả các loại

  • Cont khô, cont lạnh
  • Cont thường, Cont OT, FR
  • Hàng quá khổ quá tải siêu trường siêu trọng
   Phục vụ 24/24 từ Cảng Hải phòng đi Hà nội vào tất cả các Khu công nghiệp.

  Nhận các dịch vụ logistics đi kèm ( khai báo hải quan, đóng gói, dỡ hàng, kiểm đếm ,giao nhận ...)
  Liên hệ : 0912575859


Log in to reply