Học quản trị chuỗi cung ứng ở đâu? • Cách đây chỉ 10 năm, cụm từ “chuỗi cung ứng” (Supply Chains) hay “quản trị chuỗi cung ứng” (Supply Chain Management) còn rất hiếm khi xuất hiện trong câu chuyện của các nhà quản trị. Họ chỉ mới sử dụng các cụm từ “logistics” hay “vận tải” để mô tả dòng chảy của hàng hóa.

  Quản trị chuỗi cung ứng là gì?

  Sự xuất hiện của quản trị chuỗi cung ứng ban đầu chỉ là việc liên kết sự vận chuyển và logistics với sự thu mua hàng hóa, tất cả được gọi chung là quá trình thu mua hàng hóa. Quá trình hợp nhất ban đầu này sớm mở rộng ra lĩnh vực phân phối và logistics cho khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Các công ty sản xuất bắt đầu tích hợp chức năng quản lý nguyên liệu vào những quy trình này. Từ đó, chuỗi cung ứng ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp. Quản lý chuỗi cung ứng gắn liến với hầu như tất cả các hoạt động của doanh nghiệp: từ việc hoạch định và quản lý quá trình tìm nguồn hàng, thu mua, sản xuất thành phẩm từ nguyên liệu thô, quản lý hậu cần… đến việc phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp, các kênh trung gian, nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Nói chung, quản lý chuỗi cung ứng gồm quản lý cung và cầu trong toàn hệ thống của các doanh nghiệp.
  Ngày nay các nhu cầu quản trị chuỗi cung ứng đòi hỏi trình độ ngày càng cao.
  Các kiến thức trong nhà trường dần dần lạc hậu so với thực tế.
  Tuy nhiên những mô hình cơ bản vẫn là những nền móng cho việc học về quản trị chuỗi cung ứng.
  Các kiến thức về thu mua, lên kế hoạch, dự trữ, tồn kho, bán hàng, thu hồi, dự báo đều cần những chuyên gia hàng đầu?
  Hiện tại cơ sở nào hoặc trung tâm nào đang hướng tới đào tạo về SCM hoặc logistics có uy tín, mong diễn đàn cập nhật .


Log in to reply