Quy trình quản lý tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng • Quản lý tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng là công việc quan trọng và cần thiết mà mỗi nhà quản lý cần phải nắm để đảm bảo được các mục tiêu đề ra. Theo đó, quản lý tiến độ tổng thể được tiến hành theo các bước:

  • Bước 1: Kế hoạch sản xuất
  • Bước 2: Tiến độ tổng thể giả lập (nhu cầu khách hàng trên thị trường như thế nào?)
  • Bước 3: Thẩm tra khả năng (nguồn lực hiện tại có tốt không?)
  • Bước 3: Phát hành tiến độ tổng thể (tiến độ này ra sao? Có ổn không?)
  • Bước 4: Quản lý thay đổi (rà soát tiến trình thấy có hiệu quả hay không?)
  • Bước 5: Lập kế hoạch nguyên liệu

  Các yếu tố dẫn đến sự thay đổi tiến độ tổng thể của chuỗi cung ứng

  Trong quá trình vận hành, quản lý tiến độ tổng thể của chuỗi cung ứng, chúng ta không tránh khỏi những sự cố bất ngờ ngoài kế hoạch dự tính khiến cho tiến độ chung buộc phải thay đổi. Theo đó, các yếu tố hay gặp có thể khiến tiến độ tổng thể của chuỗi cung ứng có thể kể đến là:

  1.Yếu tố bên ngoài:

  • Biến đổi nhu cầu
  • Thay đổi đơn hàng của khách hàng
  • Đơn hàng ngoài dự báo
  • Khả thi nhà cung cấp

  2.Yếu tố bên trong:

  • Dự báo thay đổi
  • Vấn đề chất lượng
  • Thay đổi công nghệ
  • Tin cậy của quy trình và khả năng

  3.Yếu tố về xu hướng:

  -Tăng tỉ lệ thay đổi tiến độ bởi nhu cầu khách hàng nhiều hơn

  • Nhu cầu về quy trình sản xuất linh hoạt và đối tác chuỗi cung ứng
  • Gia tăng sự sử dụng phần mềm tiến độ và kế hoạch nâng cao
  • Để hiểu hơn về chuỗi cung ứng cũng như tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng, bạn có thể tìm hiểu thông qua mạng xã hội, qua quá trình làm việc thực tiễn hoặc đơn giản và nhanh chóng hơn, hãy trở thành học viên của khóa học Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn SCOR® của Viện FMIT®.

  Tiến độ tổng thể trong vận hành chuỗi cung ứng

  Học viên tham gia khóa học Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn SCOR® của Viện FMIT®

  Đến với khóa học này, các nhà quản lý sẽ:

  • Có được tư duy quản trị mới theo nguyên lý chuỗi cung ứng
  • Nắm bắt các kỹ thuật, mô hình, và công nghệ quản lý hiện đại được áp dụng ở nhiều tập đoàn trên thế giới
  • Có được thông tin để ra quyết định trong việc định hướng chiến lược phát triển, thiết kế tổ chức, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
  • Có được công cụ, kỹ thuật và cách thức áp dụng vào trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp
  • Chuẩn hóa các kỹ thuật, khái niệm, mô hình theo chuẩn quốc tế mà không phải là các kinh nghiệm cá nhân rời rạc và thiếu hệ thống
  • Đào tạo theo tiêu chuẩn SCOR® được công nhận rộng rãi trên toàn cầu.

  Đổi tượng tham gia khóa học này bao gồm:

  • Ban lãnh đạo, Ban giám đốc
  • Giám đốc chuỗi cung ứng
  • Phòng mua hàng, phòng cung ứng, phòng kế hoạch, Phòng logistics, Kho vận
  • Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, CIO

  Viện đào tạo Fmit


Log in to reply