ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TỒN KHO PHỤ TÙNG • MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:
  Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế bao gồm khái niệm, vấn đề, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị. Khóa học cũng tập trung phân tích các vấn đề thường gặp phải trong công tác quản lý và kiểm soát phụ tùng tồn kho.

  NỘI DUNG KHÓA HỌC:
  • Tầm quan trọng của quản lý kho phụ tùng.
  • Những nội dung cần giải quyết để tối ưu hóa tồn kho và giảm thời gian dừng máy.
  • Phân loại và mã hóa vật tư, phụ tùng.
  • Lập kế hoạch đặt mua phụ tùng tối ưu (điểm tái đặt hàng, tồn kho tối thiểu, lượng đặt mua tối ưu).
  • Ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý tồn kho và quản lý kho phụ tùng (lựa chọn phần mềm như thế nào cho phù hợp với yêu cầu sử dụng).
  • Sắp xếp, bố trí mặt bằng và quản lý kho phụ tùng.
  • Các chỉ số đánh giá hiệu quả tồn kho phụ tùng.

  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
  • Cán bộ lập kế hoạch bảo trì và vật tư
  • Nhân viên quản lý kho vật tư phụ tùng
  • Cán bộ, nhân viên bảo trì

  PHƯƠNG PHÁP VÀ NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY
  • Khóa học bao gồm bài giảng, bài tập nhóm và thực hành với các tình huống thực tế. Các học viên được khuyến khích tham gia tích cực vào các hoạt động thảo luận trong lớp. Những kỹ thuật áp dụng sẽ được thực hành trực tiếp trên máy tính.
  • Bài giảng, thảo luận và tài liệu của lớp học được thực hiện bằng tiếng Việt.

  Chú ý: Để chuẩn bị cho các bài tập trong suốt khóa học, học viên cần chuẩn bị:
  • Máy tính xách tay.
  • Danh sách vật tư, phụ tùng.

  GIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN MINH HÀ - Giám đốc Công ty CP Năng Suất Xanh, nguyên Giảng viên trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

  • 30 năm giảng dạy đại học
  • Kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn về năng suất.
  • Kinh nghiệm tư vấn và đánh giá ISO 9000;
  • Kinh nghiệm tư vấn triển khai các hệ thống quản lý.

  Khóa học được khai giảng hàng tháng tại Năng Suất Xanh hoặc tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu.

  LIÊN HỆ:
  Ms. Mai Trang - Phòng đào tạo
  HP: 0976.022.804 - Skype : maitrang0409 - Zalo : 0976022804
  CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG SUẤT XANH
  91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
  ĐT: (028) 39.484.494 – Fax : (028) 38.112.750
  Email : maitrangqt@gmail.cominfo@nangsuatxanh.vn
  Website : www.nangsuatxanh.vn


Log in to reply