Lập kế hoạch kinh doanh và dòng tiền hiệu quả • Bạn chưa biết lập kế hoạch kinh doanh và dòng tiền hiệu quả, Giamdoc.net sẽ giúp bạn qua khóa học Lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền online
  Link khóa học : https://www.giamdoc.net/ke-hoach-tai-chinh-va-kiem-soat-dong-tien.html
  Học trực tiếp + online 1 năm : 10,000,000
  Giá học phí online gốc: 8,000,000, giảm còn 5,600,000 dành cho học viên đóng học phí trong ngày
  Quyền lợi của học viên tại Giamdoc.net:

  1. Học online mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị
  2. Download & Sử dụng toàn bộ tài liệu, biểu mẫu phục vụ lập ké hoạch nguồn vốn, kế hoạch tài chính kinh doanh, kế hoạch dòng tiền, chính sách tín dụng...
  3. Tư vấn, hỗ trợ ứng dụng tại doanh nghiệp (Email, điện thoại)
  4. Download bản cập nhật bộ ứng dụng khi phát hành mới
  5. Không phải trả phí cho các lần cập nhật mới (Video & Tài liệu)
   Chi tiết nội dung:
   Phần 1: Nguồn vốn
   • Kết cấu vốn trong doanh nghiệp
   • Cách hoạch định chiến lược vốn, kế hoạch vốn, phân bổ vốn
   • Ứng dụng BSC hoạch định kế hoạch nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
   Phần 2: Kế hoạch tài chính kinh doanh
   • Tầm quan trọng của kế hoạch tài chính kinh doanh trong cơ chế vận hành, kiểm soát nội bộ hữu hiệu
   • Trình tự triển khai, truyền thông về kế hoạch tài chính kinh doanh tại doanh nghiệp
   • Phương pháp lập kế hoạch tài chính kinh doanh
   • Các chuẩn bị và nguồn số liệu lập kế hoạch tài chính KD
   • Định mức, hạn mức ảnh hưởng tới chất lượng kế hoạch tài chính kinh doanh
   • Bộ kế hoạch tài chính kinh doanh theo kỳ năm tài chính và phân rã các tháng trong hoạt động kinh doanh
   Phần 3: Kế hoạch dòng tiền
   • Chính sách tín dụng doanh nghiệp
   • Nghiệp vụ quản trị dòng tiền chủ động, công nợ an toàn
   • Lập kế hoạch dòng tiền, điều phối lưu lượng tiền và ứng xử giảm phí nhờ điều phối tối ưu dòng tiền.
   Danh mục tài liệu ứng dụng kèm theo
  6. Mô hình BSC hoạch định nguồn vốn, kế hoạch phân bổ vốn
  7. Bộ kế hoạch tài chính kinh doanh hàng năm có cấu trúc các phần ứng dụng: BSC - mục tiêu công ty hàng năm; Kế hoạch kinh doanh & bán hàng; Kế hoạch PR-MKT; Kế hoạch nhân sự tiền lương; Kế hoạch đầu tư mua sắm; Kế hoạch chi phí; Kế hoạch dòng tiền; Dự thảo kết quả kinh doanh; Bảng phân tích hòa vốn theo kỳ.
  8. Bộ kế hoạch tài chính kinh doanh & kiểm soát dòng tiền hàng tháng gồm: Kế hoạch tài chính kinh doanh công ty; Kế hoạch bán hàng; Kế hoạch mua hàng; Kế hoạch & báo cáo dòng tiền; Mẫu kế hoạch dòng tiền theo tuần.
  9. Mẫu chính sách tín dụng công ty và một số ứng dụng khác.
  10. Mô hình tài chính: cân đối tài sản; Cơ cấu chi phí / doanh thu
   Youtube các khóa học : https://goo.gl/h3JVBC
   Lịch sắp khai giảng: https://goo.gl/J8qPUH
   Thông tin liên hệ: Ms Duyên: 0977 268 280 (zalo/viber) /0938 64 11 62
   Tags: chủ doanh nghiệp,quản lý, xây dựng thương hiệu,lãnh đạo, quản trị nguồn lực,quản tri nguồn lực doanh nghiệp,đào tạo ceo,SME, Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch kinh doanh, quản trị dòng tiền, kiểm soát hiệu quả, quản lý và kiểm soát chi phí

Log in to reply