KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN • GIỚI THIỆU:
  Không ai có thể tránh được tình trạng chán nản, uể oải với công việc, nhất là khi kế hoạch thất bại, kết quả công việc không như ý muốn, không được tăng lương hay cất nhắc thăng chức… Những lúc thế này nhà quản lý luôn tự hỏi : “Làm thế nào để nhân viên của tôi làm việc tích cực, tập trung & tham gia vào các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp?" .
  Quản lý con người & tạo động lực làm việc cho nhân viên là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý . Hiểu & áp dụng tốt các biện pháp hướng dẫn kèm cặp tăng động lực cho đội ngũ nhân viên hiện có đôi khi mang lại những hiệu quả lớn hơn & bền vững hơn việc đầu tư tiền bạc vào các nổ lực cải thiện công nghệ hay cơ sở hạ tầng.

  MỤC TIÊU KHÓA HỌC:
  Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để :
  ‒ Định nghĩa “ động lực làm việc “ trên quan điểm quản lý.
  ‒ Mô tả những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người cùng làm việc với bạn.
  ‒ Nhận biết các nguyên tắc làm giàu công việc.
  ‒ Mô tả vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên.
  ‒ Áp dụng các kỹ thuật làm giàu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên.

  NỘI DUNG KHÓA HỌC:
  ‒ Tạo động lực là gì?
  ‒ Tại sao cần phải tạo động lực làm việc cho nhân viên?
  ‒ Công cụ phân tích động lực làm việc của nhân viên.
  ‒ Cách thức tạo động lực làm việc cho nhân viên.
  ‒ Xử lý một số tình huống thiếu động lực làm việc

  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: khóa học dành cho các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp, quản đốc, tổ trưởng sản xuất, trưởng nhóm bộ phận, quản lý các phòng ban, các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất và tất cả những người quan tâm.

  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
  Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

  Bao gồm:

  • Bài giảng (Lecturing)
  • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
  • Làm việc nhóm (Teamwork)
  • Bài tập tình huống (Case study)
  • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
  • Hoạt động trò chơi (Learning game)
  • Thuyết trình (Presentation).
  • Kế hoạch hành động (Action plan)

  Khóa học được khai giảng hàng tháng tại Năng Suất Xanh hoặc tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu.


Log in to reply