KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI DÀNH CHO CÁC CẤP QUẢN LÝ • GIỚI THIỆU: Nếu bạn đã từng là người quản lý thì bạn sẽ hiểu rắng mọi người mong muốn bạn là người có tài xoay xở & làm việc độc lập. Khi công việc không thuận lợi, bạn phải ghánh lấy trách nhiệm, và khi thành công thì các thành viên trong nhóm phải được khen thưởng.
  Trong doanh nghiệp nhiệm vụ chính của người quản lý không phải là trực tiếp thực hiện công việc mà là tổ chức đội ngũ nhân viên thực hiện công việc. Đây là một nhiệm vụ khó khăn , bởi vì nó đòi hỏi người quản lý phải có lòng kiên nhẫn, tính quyết đoán & khả năng tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên.

  MỤC TIÊU: Chương trình KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI DÀNH CHO CÁC CẤP QUẢN LÝ giúp các nhà quản lý:

  • Hiểu rõ vai trò và vị trí của mình tại doanh nghiệp & xác định những lĩnh vực cần cải thiện để trở nên hiệu quả hơn
  • Biết cách hoạch định tổ chức thực hiện và kiểm soát công việc đạt mục tiêu.
  • Nắm vững cách thức trao quyền ủy thác, kèm cặp & động viên nhân viên làm việc một cách hiệu quả.
  • Giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
  • Nhận ra khía cạnh tích cực của sự thay đổi & xác định những cách thức để quản lý việc thực hiện thay đổi một cách có hiệu quả.
  • Nắm vững cách thức để phát triển nhóm trở thành nhóm làm việc có hiệu quả và thực sự trở thành “Cánh tay đắc lực” và là “Cầu nối” giữa lãnh đạo và nhân viên tạo lợi thế cạnh tranh cao hơn cho doanh nghiệp.

  NỘI DUNG:

  • Vấn đề của doanh nghiệp & vai trò của người quản lý
  • Vấn đề & mong muốn của doanh nghiệp.
  • Vai trò chức năng trách nhiệm của người quản lý sản xuất.
  • Thiết lập & sử dụng quyền lực sao cho hiệu quả?
  • Ra quyết định và bảo đảm việc thực thi
  • Để trở thành người quản lý chuyên nghiệp Win-Win
  • Hiệu quả làm việc : công thức ASK
  • 2 biện pháp thúc đẩy nhân viên dưới quyền làm việc
  • Quản lý Win-Win 4 dạng nhân viên.
  • Giao tiếp & làm việc nhóm HORENSO
  • Nhóm & lợi ích của làm việc nhóm
  • Các yếu tố tạo nên một nhóm làm việc tốt.
  • Giao tiếp HORENSO – chủ động trong công việc.

  ĐỐI TƯỢNG: Tất cả các cấp quản lý từ tổ trưởng đến chuyền trưởng , trưởng ca , quản đốc , trưởng phòng ban / bộ phận cũng như các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất.

  PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

  Bao gồm:

  • Bài giảng (Lecturing)
  • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
  • Làm việc nhóm (Teamwork)
  • Nghiên cứu tình huống (Case study)
  • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
  • Hoạt động trò chơi (Learning game)
  • Thuyết trình (Presentation)
  • Kế hoạch hành đông ( Action plan )

  *Khóa học được khai giảng hàng tháng tại Năng Suất Xanh hoặc tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu.