Cho thuê kho tại Hà Nội, Gia Lâm, Khuyến Lương


 • administrators

  Cho thuê kho tại Hà Nội, Gia Lâm, Khuyến Lương
  Cho thuê kho bãi tại Hà Nội
  Hệ thống kho 5000m2 và 8000 m2 tiêu chuẩn.
  Cho thuê kho bãi tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu phân phối cho nội thành
  Dịch vụ logistics trọn gói từ Cảng
  Dịch vụ thủ tục hải quan

  LH
  VNLL
  09750145079

  Chúng tôi có hệ thống kho bãi tại Hải Phòng
  Kho bãi ICD tại Lào Cai
  Kho bãi và kho ngoại quan tại Láng Hòa Lạc
  Kho bãi tại Quảng Ninh
  Kho bãi tại Khuyến Lương Hà Nội

  #dichvuchothuekho #chothuekhobai #chothuekhotieuchuan
  #chothuekhohanoi #chothuekhoKhuyenLuong
  #dichvulogistics #thutuchaiquan