Chứng nhận hợp quy áo quần dệt may theo QCVN 01:2017/BCT  1. THÔNG TIN CHUNG:

  Kể từ ngày 01/5/2017, các sản phẩm dệt may phải được công bố hợp quy theo quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

  Sản phẩm dệt may có 3 nhóm:

  • Nhóm số 01: Sản phẩm dệt may cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi; hoặc có chiều dài ≤100 cm đối với bộ liền.

  • Nhóm số 02: Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.

  dan-tem-hop-quy-cr-det0may

  Chuyên gia VITEST xem xét điều kiện sản xuất để công bố hợp quy tại một mố cơ sở dệt may

  • Nhóm số 03: Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da: là sản phẩm khi sử dụng có bề mặt sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da của người sử dụng.
  1. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY:

  Các hình thức công bố hợp quy

  • Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất)

  a) Phương thức đánh giá phục vụ công bố hợp quy là phương thức 7

  b) Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

  • Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/ giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định (bên thứ ba)

  a) Phương thức đánh giá phụ vụ công bố hợp quy là phương thức 5 hoặc phương thức 7

  b) Việc thử nghiệm phục vụ công bố được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

  1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: giấy tiếp nhận công bố hợp quy của Sở Công Thương

  2. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 20 ngày (chưa bao gồm thời gian test mẫu sản phẩm).

  Chi tiết xem tại:
  https://www.vitest.org/dich-vu-xem/365/cong-bo-hop-quy-san-pham-det-may-theo-qcvn-01-2017bct • Túi xách da có cần chứng nhận hợp quy hay không ?
  Trả lời: nếu túi da có phụ kiện từ vải thì phải chứng nhận hợp quy nhé. • Hỏi: giày thể thao có cần chứng nhận hợp quy hay không ?
  Trà lời: giày được làm từ thành phần vải như giày vải, dày có yếu tố vải đều phải công bố hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT


Log in to reply