CHUYỂN ĐỔI ISO SANG 2015 _ Ms KHÁNH 0912.611.011 • Chứng nhận ISO 9001 : 2015

  1. GIỚI THIỆU ISO 9001:2015
   CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015 ?
   ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn yêu cầu về hệ thống quản lý, quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức/doanh nghiệp. ISO 9001:2015 là một trong các tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

  chung-nhan-iso-9001
  Chứng nhận iso 9001
  Bộ ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, có thể áp dụng cho nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ chức/doanh nghiệp để đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm (gồm cả dịch vụ) đáp ứng được các yêu cầu khách hàng và quy định của nhà nước một cách ổn định và luôn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.
  Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn sau:
  ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
  ISO 9004:20015 Quản lý tổ chức để thành công bền vững
  ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý
  ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu
  Trong đó, ISO 9001:2015 quy định các nguyên tắc cơ bản để quản lý các hoạt động trong tổ chức/ doanh nghiệp về vấn đề chất lượng thông qua 5 yêu cầu sau:

  • Hệ thống quản lý chất lượng (kiểm soát tài liệu, hồ sơ, …);
  • Trách nhiệm của lãnh đạo;
  • Quản lý nguồn lực;
  • Tạo sản phẩm;
  • Đo lường, phân tích và cải tiến.
  1. TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015
   Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn là đơn vị sự nghiệp nhà nước hoặc tư nhân đều có thể chứng nhận hợp chuẩn nếu đáp ứng các quy định sau:
  • Có Hệ thống quản lý phù hợp phù hợp với ISO/IEC 17021:2012.
  • Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
  • Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 là căn cứ để công bố hợp chuẩn.
   Chi phí chứng nhận ISO 9001:2015 là bao nhiêu: Hiện tại, chi phí chứng nhận ISO 9001:2015 dựa trên tinh thần thỏa thuận giữa doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận. Tuy nhiên, có phụ thuộc nhiều vào số lượng công nhân của doanh nghiệp (công nhân có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm) vì có liên quan tới ngày công đánh giá (manday).
   Đối tượng áp dụng ISO 9001:2015
   ISO 9001:2015 là mộ tiêu chuẩn về hệ thống, nó có thể áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp (không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ. quyền sở hữu, ví dụ như: các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, …).
   Trường hợp đơn vị hiện đang áp dụng phiên bản ISO 9001:2008 muốn chuyển đổi nâng cấp sang phiên bản ISO 9001:2015, ViTEST sẽ tiến hành đào tạo các điểm mới của phiên bản ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008 trước khi chuyển đổi.
  1. LỢI ÍCH ÁP DỤNG ISO 9001:2015
   Đơn vị/ tổ chức áp dụng và duy trì hệ thống quản lý theo ISO ISO 9001:2015 sẽ mang lại một sô lợi ích thiết thực sau:
  • Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình để thực hiện và kiểm soát công việc;
  • Hạn chế được sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại nên có thể nâng cao năng suất, hiệu quả công tác;
  • Xác định và phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn tổ chức;
  • Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;
  • Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;
  • Tạo khả năng cạnh tranh trong đấu thầu;
  • Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp;
  • Khả năng hội nhập vào thị trường thế giới cho doanh nghiệp xuất khẩu.
  1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: giấy chứng nhận ISO 9001:2015
  2. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1,5 - 2 tháng
   7 QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VITEST
  • Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;
  • Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;
  • Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;
  • Được quảng bá thông tin doanh nghiệp trên các website: http://vitest.org
   Hãy liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ tốt nhất !
   Phạm vi cung cấp dịch vụ tại các tỉnh trên cả nước

Log in to reply