Chứng nhận VietGAP CHO RAU_ Ms KHÁNH 0912.611.011  1. THÔNG TIN CHUNG
   Chứng nhận VietGAP là gì ?
   VietGAP (gọi tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices) - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

  VietGAP trồng trọt dựa trên cơ sở ASEAN GAP, EUREPGAP/GLOBALGAP và FRESHCARE, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm trồng trọt Việt Nam tham gia thị trường khu vực ASEAN và thế giới, hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững.
  VietGAP chủ yếu tập trung vào việc quản lý đầu vào như: phân bón, đất, thuốc trừ sâu…để sản phẩm trồng trọt an toàn.
  Chứng nhận VietGAP trồng trọt.

  1. LỢI ÍCH ÁP DỤNG VIETGAP
  • Tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng.
  • Sản phẩm được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP được đánh giá cao, rất dễ dàng lưu thông trên thị trường Việt Nam.
  • Làm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm an toàn; bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ thực phẩm mất an toàn, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.
  • Chất lượng và giá cả của sản phẩm luôn ổn định.
  • Tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của nhà sản xuất, chế biến, phân phối.
  • Tạo lập một ngành trồng trọt bền vững với việc giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và đảm bảo lợi ích xã hội.
  • Tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý...
  1. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 - 2 tháng.
  2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy chứng nhận VietGAP
  3. QUYỀN LỢI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA VITEST
  • Chi phí thấp, nhanh, đơn giản;
  • Được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc khi cần;
  • Được cung cấp miễn phí các văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng năm;

Log in to reply