Nghề quản trị chuỗi cung ứng ? Đôi nét về hiện tại của nghề 2017 • Quản lý doanh nghiệp theo lối truyền thống là quản lý theo chiều thẳng đứng, nghĩa là quản lí theo tầng bậc trên dưới, thông qua các phòng ban một cách sơ cứng, máy móc làm giảm hiệu quả của tổ chức, hệ quả là các dự báo thiếu chính xác, mua-bán hàng không hiệu quả, thiếu thông tin khi ra quyết định, cung không phù hợp với cầu. Trong khi đó quản lí các hoạt động theo chuỗi cung ứng là cách thức quản lý theo chiều ngang, bao gồm quản lý quan hệ nhà cung ứng, quản lý công tác lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động bên trong doanh nghiệp, cùng với việc quản lý quan hệ khách hàng. Cách thức quản lý này cần sự phối hợp nhịp nhàng, làm gia tăng giá trị và vai trò của logistics, các công việc giao nhận, tồn kho, dịch vụ khách hàng, quản lý nhà cung ứng, kế hoạch nguồn lực, chiến lược sản xuất, dự báo, là giải pháp giúp tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh, cân bằng cung cầu, kết nối các đơn vị trong doanh nghiệp, cung cấp thông tin chính xác giúp nhà quản lý ra quyết định đúng và kịp thời.

    Để triển khai thành công mô hình chuỗi cung ứng, cần tác động và thay đổi ba đối tượng chính sau đây: 1. con người được đào tạo theo phương pháp mới, 2. quy trình quản lý được viết lại theo cách mới, và 3. công nghệ hiện đại được tích hợp vào tổ chức.
  

  Như vậy quản trị chuỗi cung ứng đòi hỏi phải có hệ thống tác động lên các yếu tố bị ảnh hưởng. Các yếu tố này quyết định sự thành bại của chuỗi cung ứng.
  Ngày nay, khái niệm Chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng đang được đề cập ngày một nhiều. Nó đem lại nhiều lợi ích và nó có tác động tổng thể.
  Trước đây, do hạn chế về mặt công nghệ, địa lí, hạ tầng thông tin nhưng ngày nay với nền tảng IoT và Cách mạng công nghệ 4.0 thì đã thu hẹp nhiều công đoạn. Điều này dẫn đến các công việc được liên kết chặt chẽ hơn.
  Ví dụ trước đây khi chưa có Internet phải gửi thư.
  Muốn làm gì thì làm thì bạn cũng phải nhận được thư với nội dung để triển khai.
  Ngày nay hạ tầng có sẵn, Internet 24/24 nên có thêm nhiều thành phố không ngủ, chuỗi cung ứng được vận hành liên tục. Một sản phẩm có thể xuất hiện đồng loạt tại một thời điểm như việc triển khai bán hàng của Iphone và Samsung.
  Nó cho thấy công nghệ đóng vai trò quan trọng và chuỗi cung ứng hiệu quả đang là sự sống còn cho bất kì sản phẩm nào.
  Do vậy vai trò của quản trị chuỗi cung ứng càng được nhấn mạnh. Nghề này hiện đang được đào tạo và tìm kiếm, nhất là đối với các công ty toàn cầu có chiến lược quốc tế.. • Nghề này đang là nghề HOT.
  Theo như thống kê thì đang khan hiếm ngành này.
  Nhân sự có nhiều nhưng không đạt chuẩn.