CÁCH QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG TRONG QUẢN TRỊ MUA HÀNG • Khi làm trong ngành mua hàng, ít ai biết được Hợp đồng có hai loại là Hợp đồng (giá) cố định (Fix-price contract) và hợp đồng dựa trên chi phí thực (Cost-based Contract).

  Hợp đồng cố định là phương thức giá hợp đồng cơ bản nhất, đơn giản và dễ dàng nhất cho người mua để quản lý ngân sách. Giá của nó sẽ cố định cho dù bất kỳ sự thay đổi nào về giá trên thị trường, về cạnh tranh hay thay đổi về kinh tế. Điều này sẽ tránh được rủi ro giá sẽ tăng nhưng có thể mua đắt khi giá giảm, vì vậy người mua cần hiểu rõ tình hình thị trường trước khi ký hợp đồng cố định giá.

  Hợp đồng dựa trên chi phí sử dụng khi giá cả có sự biến động và sẽ rủi ro nếu sử dụng hợp đồng cố định giá. Rủi ro này sẽ thấp hơn cho nhà cung cấp (suppliers) và giá thấp hơn cho người mua thông qua việc quản lý hợp đồng chặt chẽ. Hợp đồng sẽ phân tách và rõ ràng trong cấu trúc chi phí và áp dụng cho những mặt hàng phức tạp, giá trị cao có chi phí nguyên liệu và nhân công biến động nhiều.

  Vậy làm sao để biết chọn loại hợp đồng nào sao cho phù hợp và chuẩn xác? Đây luôn là câu hỏi khó đối với các chuyên viên và quản lý mua hàng bởi cân đối sao cho “Hai bên cùng có lợi” (mutual benefits) là vô cùng quan trọng. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hạn hợp đồng (dài hạn hay ngắn hạn), technology uncertainty (sự không ổn định của quy trình công nghệ…) • Liên quan đến quản lí Hợp đồng.
  Các yếu tố ảnh hưởng đến hợp đồng và quản lí hợp đồng:

  • Số lượng
  • Thời gian
  • Giá Cả
  • Thời gian giao hàng
  • Sự linh hoạt
  • Các thỏa thuận khác.
   Ngày nay với hệ thống phần mềm cập nhật thì quản trị mua hàng được kết nối với việc bán hàng để có thể có các quyết định quản trị trong việc hoàn thiện chuỗi cung ứng hiệu quả

Log in to reply