Vận chuyển đường bộ, đường sắt Hải Phòng - Lào Cai, hai chiều • Cung cấp dịch vụ vận chuyển đường sắt và đường bộ kết hợp
  Hải Phòng - Lào Cai
  Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai
  Cont 20', Cont 40'
  Cont khô, Cont lạnh
  Các loại hàng hóa đóng bao, hàng rời ..
  Vận chuyển hai chiều.
  Liên hệ : 0912575859 • Bãi Logistics


Log in to reply