Các bác tư vấn em để hưởng CO Form E, thuế 5% • CO Form E, thuế 5%
  Nhờ anh chị tư vấn.
  Hiện tại công ty bên em có hợp đồng bán hàng cho 1 bên sân gold 5 xe loại như này.
  87031010 - - Xe ô tô chơi gôn, kể cả xe phục vụ sân gôn (golf buggies)
  Theo như hải quan yêu cầu, thì giấy đăng kí kinh doanh phải có kinh doanh sân golf, nhưng doanh nghiệp chỉ là bên thương mại. mua về bán cho sân golf.
  Anh chị nào đã từng làm kiểu này tư vấn em cách để hưởng CO 5%. Ví dụ: Trình hợp đồng bán cho sân golf? hay giấy tờ gì khác để hợp lệ.
  Em cảm ơn!


Log in to reply