Tư vấn nhập khẩu cửa KIỂM SOÁT RA VÀO  • Em chào các AC, cho em hỏi ngu tí, mong mn tư vấn giúp em HSCODE cho thiết bị là CỬA KIỂM SOÁT RA VÀO như ảnh đính kèm.
    AC cho em hỏi là nhâp khẩu thiết bị này có cần phải có giấy phép gì không ? Hay cứ nhâp khẩu bình thường?
    Em cảm ơn!


Log in to reply