Cho thuê tàu rời chở cát, than các loại • Cho thuê tàu rời chở cát, than các loại
  Chúng tôi có đội tàu vận chuyển đường biển nội địa.
  Vận chuyển cát, xi măng, than đá.
  Vận chuyển các tuyến đi các cảng nội địa.
  Liên hệ 0975145079
  Cho thuê tàu rời
  Tàu chở cát
  Tàu chở than
  Chở hàng rời, hàng xá
  Vận chuyển thuê tàu nội địa quốc tế