GIAO NHẬN HÀNG DỰ ÁN • Giao Nhận Hàng Dự Án 0908 151758 Ms Linh

  Vận chuyển mọi dự án đường bộ phức tạp. Tùy thuộc vào nhu cầu, dịch vụ có thể được mở rộng đến cả việc vận chuyển đa phương thức.
  Trang thiết bị cho hàng quá khổ và quá tải.
  Khảo sát chiều rộng đường, độ thông thuyền.
  Giám sát trực tiếp trong quá trình vận chuyển.
  Đề xuất, lựa chọn phương án vận chuyển.
  Ms Linh: 0908 151758
  Mail: ntlinh1003@gmail.com
  Sk: cpt_linh_kd1