Bolloré tăng cường hợp tác với Thales • Bolloré đang thí điểm hợp tác trên sáu lĩnh vực về dịch vụ hậu cần với 10 chi nhánh khác nhau của Thales.

  Bolloré Logistics đã được lựa chọn để thực hiện chương trình hợp lý hoá và tối ưu hóa cho các điểm giao nhận Thales ở Pháp.

  Chương trình này thúc đẩy sự liên kết các công ty của Thales. Với mục đích này, Bolloré Logistics đang thí điểm tại sáu vị trí chủ chốt ở Toulouse, Bordeaux và Brest nhưng cũng ở các vùng Ile de France, Val de Loire và PACA (Provence Alpes Côte d'Azur) trên 10 chi nhánh khác nhau của Thales.

  Phạm vi công việc bao gồm lưu trữ, quản lý đơn hàng, cung cấp dây chuyền lắp ráp cuối cùng và kiểm soát chất lượng. Đơn vị trung tâm của Bolloré Logistics và các giải pháp CNTT tiên tiến cho phép quản lý tối ưu các luồng logistics, hài hoà các quy trình và tiến hành kế hoạch cải tiến đầy tham vọng.

        Cafeft (theo logasiamag.com Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply