SCOR của bạn là gì?  • Thực hiện mô hình SCOR để có một cách tiếp cận có logic về phân tích chuỗi cung ứng và làm cơ sở để cải thiện hiệu suất tất cả các khâu, Lim Yeong Chuan nói

    Thay mặt Hội đồng chuỗi cung ứng Đông Nam Á, iCognitive gần đây đã khảo sát 263 công ty từ chín nhóm ngành công nghiệp hoạt động trên khắp Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Một phát hiện quan trọng cho thấy: rất ít công ty là những người đạt thành công trong chuỗi cung ứng. Trên thực tế, chỉ có bốn công ty được xếp loại tốt nhất trong ba tiêu chí về chuỗi cung ứng mà họ đã đánh giá - số ngày tồn kho, thời gian chu kỳ tiền mặt và chi phí bán hàng; và chỉ có 21 công ty là tốt nhất trong hai trong số các số liệu. Không khó để kết luận rằng các hoạt động chuỗi cung ứng bền vững vẫn còn thiếu ở khu vực Đông Nam Á. Cùng với mức độ hiểu biết chung về chuỗi cung ứng trong các công ty, nhiều doanh nghiệp đang phải vật lộn để đối phó với khối lượng sản xuất và không nhìn thấy tầm quan trọng của việc đầu tư thời gian và nỗ lực để quản lý tốt hơn và cải tiến quy trình chuỗi cung ứng. Và thiếu một cách tiếp cận có logic để phân tích chuỗi cung ứng, các công ty trong khu vực đang rất khó khăn trong việc điều chỉnh đối tác trong và ngoài đối với các mục tiêu chung, đó là điều cần thiết để cạnh tranh với các chuỗi cung ứng khác. Nhập mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR); một khuôn khổ cải tiến chuỗi cung ứng cho phép các công ty giải quyết, cải tiến và truyền đạt thực tiễn quản lý chuỗi cung ứng giữa các đối tác. Mô hình SCOR: SCOR mô tả các hoạt động kinh doanh liên quan đến tất cả các giai đoạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mô hình được diễn tả xung quanh năm quá trình quản lý chính : Kế hoạch, nguồn lực, thực hiện, phân phối và thu hồi. Bằng cách mô tả chuỗi cung ứng sử dụng các quy trình này, mô hình có thể được sử dụng để mô tả chuỗi cung ứng rất đơn giản hoặc rất phức tạp, tập hợp các định nghĩa chung. Để bắt đầu sử dụng mô hình SCOR, trước tiên cần xác định chuỗi cung ứng, về khoảng cách (chiều ngang) và chiều sâu (theo chiều dọc), xác định rõ ràng và toàn diện từ đầu đến đầu cuối. Span mô tả nơi mà chuỗi cung ứng bắt đầu và kết thúc. Ví dụ, một công ty sản phẩm sữa có thể mô tả chuỗi cung của họ "từ bò đến người tiêu dùng", một công ty dầu từ "dầu thô đến người tiêu dùng". SCOR cung cấp ba cấp độ chi tiết. Mức 1 mô tả các hoạt động cấp cao nhất của mỗi thực thể trong một chuỗi cung ứng. Một nhà sản xuất thuần túy sẽ có kế hoạch, nguồn cung ứng, chế tạo, phân phối và thu hồi. Thông thường, một trung tâm phân phối sẽ không có các quy trình thực hiện, nhưng sẽ có Kế hoạch, Nguồn cung cấp, Phân phối và thu hồi. Mức 2 mô tả cấu hình cho mỗi quy trình; làm thế nào mỗi quá trình được thực hiện. Ví dụ, mô hình định nghĩa ba chiến lược về NGUỒN: Nguồn sản phẩm lưu trữ (S1), Nguồn maketo đặt hàng sản phẩm (S2), Nguồn sản phẩm đặt hàng theo yêu cầu kĩ sư (S3). Ngoài ra còn có ba chiến lược Thực hiện: Make-tostock (M1), Thực hiện đặt hàng (M2) và Kỹ sư làm (M3). Bạn không phải lựa chọn giữa các chiến lược này, bạn có thể chọn nhiều hơn một. Một khi cấu hình đã được xác định, Mức 3 cung cấp một mô tả rất chi tiết về các yếu tố trong quá trình. Ví dụ, SCOR cung cấp cho năm yếu tố cho quá trình S1 (Nguồn sản phẩm lưu trữ): Lịch trình Phân phối sản phẩm (S1.1), nhận sản phẩm (S1.2), xác nhận sản phẩm (S1.3), chuyển sản phẩm (S1.4) và Thanh toán Nhà cung cấp (S1.5). Đối với mỗi yếu tố quy trình, định nghĩa, số liệu, thực tiễn tốt nhất, đầu vào và đầu ra được đưa ra bởi mô hình. Do đó, bằng cách lập kế hoạch các hoạt động của mỗi quá trình trong một chuỗi cung cấp (Mức 1), và mô tả cách thực hiện, cấu hình và chiến lược (Mức 2), mô hình cung cấp quy trình hoạt động chi tiết (Cấp 3) - kiểm tra số liệu hiệu suất được đề xuất, thực tiễn hoặc bạn đã bỏ lỡ bất kỳ bước quan trọng nào. Đo lường hiệu suất SCOR cung cấp một bộ các biện pháp vừa cấu trúc vừa cân bằng. Với các số liệu này, họ sẽ có dấu hiệu tốt về cách chuỗi cung ứng của họ đang hoạt động. Các chỉ số mức thấp (Mức 2 và 3) trong mô hình cung cấp thông tin và có thể được theo dõi hàng ngày hoặc thậm chí nhiều hơn.
    (Còn nữa)

    Diễn đàn vận tải (theo logasiamag.com Biên dịch và tổng hợp)


Log in to reply