Các yếu tố thúc đẩy chuỗi cung ứng • Các doanh nghiệp trong bất kì một chuỗi cung ứng nào cũng cần phải đưa ra các quyết định riêng lẻ và hướng hoạt động của họ theo 5 lĩnh vực chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố thúc đẩy chuỗi cung ứng.
  CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY CHUỖI CUNG ỨNG
  Sản xuất: thị trường cần có những hàng hóa/sản phẩm gì (sản xuất gì); sản phẩm đó sẽ được sản xuất khi nào, số lượng bao nhiêu và như thế nào
  Các hoạt động liên quan trong yếu tố này gồm có: Lên lịch sản xuất đảm bảo phù hợp với khả năng SX của các nhà máy; Kiểm soát chất lượng sản phẩm; Bảo trì các thiết bị.
  Tồn kho: trong hoạt động này, các quyết định quan trọng nhà quản lý cần đưa ra gồm có cần tồn trữ những loại hàng tồn kho nào trong giai đoạn nào, định mức tồn kho cho các vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, xác định điểm tái đặt hàng, dự trữ như thế nào, sản xuất bao nhiêu,...
  Việc quản lý hàng tồn kho hiệu quả sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất hàng hóa được trôi chảy, cung cấp lượng nguyên liệu, sản phẩm kịp thời khi có các nhu cầu phát sinh và kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  Địa điểm: nhà quản lý cần đưa ra các quyết định như đâu là nơi có điều kiện thuận lợi và mang lại hiệu quả chi phí nhất để sản xuất cũng như lưu trữ, tồn trữ hàng hóa, liệu việc sử dụng điều kiện này có mang lại các lợi ích khác không,.
  Vận tải: xác định phương tiện vận chuyển hàng tồn kho từ vị trí này dến vị trí khác, phương tiện nào là tốt nhất thông qua việc so sánh chi phí, độ tin cậy, thời gian,...
  Thông tin: cần phải thu nhập những thông tin gì, nắm bắt cập nhật thông tin một cách kịp thời, chính xác để đưa ra các phán đoán và quyết định tốt hơn.


Log in to reply