10 LỜI KHUYÊN CHUỖI CUNG ỨNG CỰC KỲ HỮU ÍCH • 10 LỜI KHUYÊN CHUỖI CUNG ỨNG CỰC KỲ HỮU ÍCH


  Jim Tompkins, chủ tịch của Tompkins Associates, một công ty tư vấn về chuỗi cung ứng và công ty quản lý vật liệu của Raleigh, cho biết: “Con đường dẫn đến chuỗi cung ứng xuất sắc này sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn thành công ngay bây giờ và trong tương lai. “

  Ông đã nói về Top 10 Danh sách các Chiến lược Cải tiến Chuỗi Cung ứng, được thiết kế để vượt qua những thay đổi diễn ra trong công nghệ, cấu trúc kênh, toàn cầu hóa, tìm nguồn cung ứng, nhu cầu của khách hàng và giúp bạn quyết định một con đường rõ ràng để cải tiến.

  Giáo dục (Educate).
  Tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp của bạn và tất cả các liên kết trong chuỗi cung ứng phải có một sự hiểu biết chung về chuỗi cung ứng.

  Điểm chuẩn (Benchmark).
  Hiểu được hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp bạn so với đối thủ cạnh tranh như thế nào, đối với các ngành khác như thế nào và khoảng cách với người dẫn đầu là bao xa.

  Đánh giá (Assessment).
  Hiểu được tình trạng của tất cả các phòng ban trong doanh nghiệp của bạn và tất cả các liên kết trong chuỗi cung ứng của bạn. So sánh chúng với sáu cấp độ của một chuỗi cung ứng xuất sắc:

  Cấp độ I – Kinh doanh như thường lệ (Business as Usual)

  Cấp độ II – Liên kết xuất sắc (Link Excellence)

  Cấp độ III – Tầm nhìn (Visibility)

  Cấp độ IV – Hợp tác (Collaboration)

  Cấp độ V – Tổng hợp (Synthesis)

  Cấp độ VI – Vận tốc (Velocity)

  Ưu tiên (Prioritize).
  Sử dụng thông tin từ điểm chuẩn và các nỗ lực đánh giá để xác định các mục tiêu cụ thể phục vụ cho mục đích cải tiến chuỗi cung ứng.

  Điểm yếu nhất (Weakest Link).
  Lưu ý rằng bộ phận yếu nhất trong công ty của bạn và liên kết yếu nhất trong chuỗi cung của bạn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động.

  Giao tiếp (Communicate).
  Cần giao tiếp với tất cả những người tham gia vào chuỗi cung ứng của bạn để mọi người hiểu được cái gì, tại sao, ở đâu, ai và khi nào. Việc bị mất thông tin lẫn nhau trong chuỗi cung ứng không phải là điều tốt.

  Quan hệ đối tác (Partnerships).
  Chỉ tham gia với các đối tác trong chuỗi cung ứng sẵn sàng hợp tác với bạn. Hợp tác với một liên kết chưa đạt được Kết nối Tuyệt vời cấp II (Level II Link Excellence) sẽ không mang lại kết quả tích cực.

  Lãnh đạo (Leadership).
  Trên mỗi sáng kiến chuỗi cung ứng, xác định các bộ kỹ năng thích hợp cần thiết để dẫn dắt các nỗ lực. Đảm bảo rõ ràng về vai trò và trách nhiệm và sự tương thích văn hóa.

  Năng lực cốt lõi (Core Competencies).
  Xác định năng lực cốt lõi của công ty bạn, tập trung vào chúng và thuê ngoài phần còn lại. Xác định quy trình kinh doanh chủ yếu giúp bạn thành công, sau đó sử dụng một quy trình thuê ngoài phục vụ cho các chức năng khác.

  Cải tiến liên tục (Continuous Improvement).
  Chuỗi cung ứng luôn cần được cải tiến liên tục. Không bao giờ được ngừng thúc đẩy cho chuỗi cung ứng hướng đến mức độ xuất sắc tiếp theo.

  Bằng cách làm theo các chiến lược này, bạn sẽ nhận thức được các xu hướng sắp tới và có thể chọn những công cụ phù hợp nhất với mục tiêu và văn hoá của công ty mình.