Nhu cầu vận tải hàng không tăng trưởng mạnh  • Các hãng hàng không ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương tăng hơn 70% lượng hàng hóa vận tải hàng năm.

    Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) công bố dữ liệu thị trường vận tải hàng không toàn cầu cho thấy rằng nhu cầu, tính bằng vận tải hàng tấn (FTKs), đã tăng 8,5% trong tháng 4 năm 2017 so với năm trước. Trong khi con số này giảm từ mức tăng trưởng 13,4% trong năm tháng ba năm 2017, nó cao hơn tốc độ tăng trung bình hàng năm là 3,5% trong năm năm qua.

    Tăng trưởng về năng lực vận chuyển hàng hóa, được tính bằng lượng hàng vận chuyển (AFTKs), đã giảm xuống 3,9% vào tháng 4 năm 2017.

    Các chỉ số về sự tự tin trong kinh doanh vẫn luôn lạc quan, cho thấy tăng trưởng FTK hàng năm sẽ vẫn tăng trưởng mạnh trong suốt quý II. Tuy nhiên, dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng theo chu kỳ đối với vận tải hàng không đã trôi qua. Vận chuyển hàng không thường gia tăng nhu cầu khi bắt đầu tăng trưởng kinh tế vì các công ty trông đợi để dự trữ hàng tồn kho. Mức giảm này do hàng tồn kho được điều chỉnh theo các mức cầu mới. Trong cả năm, vận tải hàng có xu hướng tăng trưởng lành mạnh 7,5%, do được hỗ trợ mạnh mẽ bởi dược phẩm và thương mại điện tử.
    Cafeft.com (theo logasiamag.com Biên dịch và tổng hơp)


Log in to reply