cb.Thép ống đúc phi 32,phi 42,phi 76.ống thép đúc phi 32,phi 42,phi 76 • Thép ống đúc phi 32,phi 42,phi 76.ống thép đúc phi 32,phi 42,phi 76.thép ống phi 32,phi 42,phi 76.ống thép phi 32,phi 42,phi 76.thép ống đúc đường kính phi 32,phi 42,phi 76 ống thép hàn đường kính phi 32,phi 42,phi 76.ống thép đúc đường kính phi 32,phi 42,phi 76
  ỐNG THÉP PHI 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
  ỐNG THÉP PHI 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
  ỐNG THÉP PHI 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
  ỐNG THÉP PHI 42 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm)
  ỐNG THÉP PHI 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
  ỐNG THÉP PHI 51 x (4.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm)
  ỐNG THÉP PHI 60 x (4.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm)
  ỐNG THÉP PHI 76 x (4.5~12.0) x (6.000mm-12.000mm)
  Ngoài ra còn cung cấp :

  • Phụ kiên ống : mặt bích,co ,tê, bầu giảm của ống
  • Thép tấm ,thép hình ,thép đặc chủng…

  Công Ty TNHH Thép Kim Tín Phát
  Hotline: 0913497297
  Email: thepkimtinphat@gmail.com
  Web: thepongduc.vn
  ĐC: Khu Phố 1B, P. An Phú, TX.Thuận An, T.Bình Dương


Log in to reply
 

Looks like your connection to Diễn đàn Chuỗi cung ứng was lost, please wait while we try to reconnect.