cb1000.Thép ống đúc.ống thép đúc phi 273,phi 355,phi 325 • Thép ống đúc.ống thép đúc phi 273,phi 355,phi 325.thép ống đúc phi 273,phi 355,phi 325.thép ống hàn 273,phi 355,phi 325.ống thép hàn mạ kẽm 273,phi 355,phi 325.thép ống đúc đường kính 273,phi 355,phi 325.ống thép đúc đường kính 273,phi 355,phi 325.ống thép đúc 273,phi 355,phi 325.
  ống thép hàn 273,phi 355,phi 325.thép ống 273,phi 355,phi 325.

  OD
  (mm) WT
  (mm) L
  (m) QUALITY
  34.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
  42.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
  48.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
  51.0 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
  60.3 3.0-3.5-4.0 6.0-12.0
  73.0 4.0-5.0-5.5-6.0 6.0-12.0
  76.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0 6.0-12.0
  89.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  102.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  108.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  114.3 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  140.0 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  159.0 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  168.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  178.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0
  194.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  203.0 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  219.0 3.96-5.16-6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  273.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  325.0 6.35-7.12-8.0-9.0-10.0 6.0-12.0
  377.0 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0
  406.4 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 6.0-12.0
  508.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0 6.0-12.0
  610.0 7.0-8.0-9.0-10.0-12.0-14.0-22.0 6.0-12.0

  Ngoài ra còn cung cấp :

  • Phụ kiên ống : mặt bích,co ,tê, bầu giảm của ống
  • Thép tấm ,thép hình ,thép đặc chủng…
   Vui lòng gửi yêu cầu qua mail hoặc gọi điện trực tiếp để nhận được báo giá !
   Thép ống ống thép ống thép đúc thép ống đúc ống thép hàn thép ống hàn

  Công Ty TNHH Thép Kim Tín Phát
  Hotline: 0913497297
  Email: thepkimtinphat@gmail.com
  Web: thepongduc.vn
  ĐC: Khu Phố 1B, P. An Phú, TX.Thuận An, T.Bình Dương


Log in to reply
 

Looks like your connection to Diễn đàn Chuỗi cung ứng was lost, please wait while we try to reconnect.