Triển khai chuỗi cung ứng dược phẩm. • Hiện nay, ngành dược phẩm sử dụng công nghệ theo dõi trong chuỗi cung ứng và duy trì khả năng hiển thị nguồn dược liệu đang hoạt động (API) là điều vô cùng quan trọng.
  Việc đưa ra luật về An ninh Ma túy (DSCSA), tất cả những bên tham gia vào ngành dược phẩm đang phải đối mặt với thách thức của việc áp dụng hệ thống kiểm soát ma túy tuần tự với hướng dẫn về tiêu chuẩn dữ liệu, vai trò hoặc trách nhiệm giải trình.
  Khảo sát các công ty tài trơ, đều là những bên tham gia vào ngành dược phẩm, xác định một cách khách quan cách tốt nhất để đạt được trình tự hóa hệ thống. Phương pháp tốt nhất sẽ cân bằng chi phí trình tự hóa hệ thống hơn là việc duy trì độ tin cậy, khả năng phục hồi và khả năng mở rộng của hệ thống.

  Để hiểu đầy đủ các lựa chọn thực hiện, chúng tôi đã xác định được hai phương pháp quan trọng; mô hình quản lý dữ liệu (tập trung và phân cấp), mô hình quan hệ (đơn vị riêng lẻ so với các đối tượng lồng ghép). Sự kết hợp của mỗi phương pháp này sẽ được sử dụng để xác định phương pháp tối ưu.

  Thách thức của chuỗi cung ứng dược phẩm.

  Hiện nay, ngành dược phẩm sử dụng công nghệ theo dõi trong chuỗi cung ứng để duy trì khả năng hiển thị nguồn dược liệu đang hoạt động (API) là điều vô cùng quan trọng. Các phương pháp nhận dạng hàng loạt đã được sử dụng giữa chuỗi cung ứng nhà cung cấp và nhà sản xuất. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng dược phẩm cố gắng để mở rộng việc xác định các loại thuốc xuống đến mức mỗi cá nhân, mỗi đơn vị có thể được truy xuất ngược trở lại thông qua chuỗi cung ứng.
  Những thách thức của trình tự hóa nằm trong việc thực hiện: Mỗi cá nhân đều xác định những lợi thế và bất lợi. Mô hình quản lý dữ liệu tập trung này đảm bảo dữ liệu tốt hơn, nhưng lại có chi phí cao hơn; một mô hình quan hệ đơn vị dễ thực hiện, nhưng rất khó để quản lý; Cơ sở dữ liệu bên thứ 3 có thể dễ dàng xây dựng trên lý thuyết, nhưng trong thực thế chưa được chứng minh.

  Việc đánh giá các phương án đã được thực hiện với hình thức phân tích từ trên xuống dưới, sử dụng các thông tin sẵn có công khai, sử dụng để xây dựng một mô hình chi phí ban đầu cho mỗi phương án. Điều này đã được xác nhận thêm bằng cách phân tích từ dưới lên với dữ liệu được cung cấp bởi các nhà tài trợ.

  Ứng dụng và các bước tiếp theo
  Thông qua phân tích từ trên xuống dưới và từ dưới lên, đã xác định được một mô hình quản lý dữ liệu phân cấp cung cấp việc triển khai với chi phí thấp nhất, cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng phục hồi cơ sở dữ liệu tốt nhất.
  Chìa khóa thành công của việc đăng ký dược phẩm về chi tiết kỹ thuật và các tiêu chuẩn dữ liệu cũng như trách nhiệm giải trình. Cần phải đạt được sự thống nhất của hệ thống, quy trình và trách nhiệm trước khi sự chuyển đổi từ lý thuyết sang thực tế.

  Những thách thức của việc áp dụng trình tự hóa chuỗi cung ứng có thể mở rộng cho các ngành công nghiệp khác ngoài dược phẩm. Nỗ lực để xác định các giải pháp theo dõi và theo dõi tối ưu có thể thực hiện theo một phương pháp tương tự với trình tự được mô tả. • ngành dược phẩm sử dụng công nghệ theo dõi trong chuỗi cung ứng và duy trì khả năng hiển thị nguồn dược liệu đang hoạt động


Log in to reply