Sản xuất công nghiệp trong quá trình tăng trưởng và chuyển đổi. • Kể từ khi bắt đầu Cuộc suy thoái kinh tế, sản xuất công nghiệp (như sản xuất, khai thác mỏ và sản xuất điện) đã đến lúc phải xem lại một số sự kiện, để tiếp tục đóng vai trò đáng kể vào nền kinh tế Trung Tây.

  Hiện tại, Hoa Kỳ đang ở đỉnh cao sản xuất công nghiệp. Bằng nhiều phương pháp sản xuất đang đạt ở mức kỷ lục. Chỉ số sản xuất công nghiệp đạt đỉnh điểm vào tháng 12 năm 2007, sau đó giảm khoảng 15% vào giữa năm 2009. Phải mất 5 năm để phục hồi và đạt đến đỉnh điểm lần thứ hai vào năm 2015. Khi nền kinh tế thế giới suy giảm vào năm 2015 và 2016, hiện nay kinh tế đang trở lại mức kỷ lục của sản lượng công nghiệp. Cần lưu ý tổng sản lượng công nghiệp của Hoa Kỳ đã gấp hơn hai lần vào năm 1979. Và dĩ nhiên, điều đó đã được tính cả yếu tố lạm phát.

  Các chỉ số khác.
  GDP được điều chỉnh theo lạm phát sẽ đạt đỉnh vào quý IV năm 2017, cả về giá trị và số lượng. Điều quan trọng là các dữ liệu mới về giá trị gia tăng của ngành sản xuất công nghiệp đưa ra cái nhìn sâu sắc hơn về sức mạnh của nền công nghiệp Mỹ. Giá trị gia tăng là giá trị sản xuất trừ đi tất cả các hàng hoá được sử dụng trong quá trình sản xuất. Bằng cách tính toán trên toàn bộ sản xuất của Hoa Kỳ, bỏ qua tất cả chi tiêu của các nhà máy về nhập khẩu nguyên vật liệu.

  Ngành chế tạo của Mỹ có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng mà tại sao mọi người lại cho rằng thậm chí còn phải cải cách, để tránh bị suy giảm.

  Tất cả mọi người nghĩ công ăn việc làm được đáp ứng là một dấu hiệu tốt cho của ngành công nghiệp, thấp hơn khoảng 1,5 triệu vào đầu cuộc suy thoái kinh tế và thấp hơn một phần ba so với thời điểm cao điểm vào năm 1979. Trong khi việc làm trong ngành sản xuất đã thu được hàng triệu việc làm kể từ khi cuộc suy thoái chấm dứt, sự phục hồi hiện nay dường như đang chậm lại. Sự mất việc làm trong ngành chế tạo đã bị sụt giảm bởi sự tăng trưởng trong các lĩnh vực khác. Vấn đề là những công việc mới đòi hỏi những kỹ năng khác nhau ở những lĩnh vực khác nhau. Hơn nữa, doanh thu trong sản xuất đã có một tác động rất không đồng đều đối với người lao động.

  Từ năm 2000, sản xuất công nghiệp do các sinh viên chưa tốt nghiệp giảm gần 45%, trong khi các công việc sản xuất do những người có bằng đại học tang hơn 17%. Điều đó có nghĩa là, tất cả các công việc mới và gần như tất cả các công việc thay thế trong sản xuất sẽ là sinh viên tốt nghiệp đại học. Xu hướng đó ngày càng tăng tốc trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

  Về mặt địa lý, đã có rất ít việc tái định cư giữa các vùng nông thôn và đô thị kể từ khi bắt đầu cuộc suy thoái. Tuy nhiên, xu hướng này càng thay đổi rõ nét hơn, tăng trưởng GDP sản xuất ở đô thị Mỹ tăng gần gấp bảy lần so với nông thôn Mỹ từ năm 2000. Xu hướng này đã quay trở lại từ năm 2009, phần lớn GDP sản xuất đổ vào các đô thị. Điều này là không đáng ngạc nhiên, vì đó là nơi tập trung các trung tâm đào tạo nghề.

  Các nhà kinh tế gọi sự kết hợp này là đô thị hóa về nhân khẩu. Từ năm 2001, 60% tăng trưởng GDP sản xuất tâp trung tại 10 thành phố, với ít nhất là khoảng 2,2 triệu người. Hơn một trong bốn khu vực đô thị bị mất sản xuất GDP trong giai đoạn này.

  Sự thật đơn giản là sản xuất ở Mỹ đang hoạt động rất tốt và đang đạt mức kỷ lục. Đồng thời, các nhà máy nơi có những người lao động đã trải qua sự thay đổi vượt bậc. Như các nhà kinh tế đã từng nói, trong một thời gian, những người dành được chiến thắng trong sự chuyển đổi này chính là những sinh viên tốt nghiệp đại học với trình độ kỹ thuật được đào tạo ở những nơi đô thị lớn. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục phát triển trong khoảng thời gian còn lại của thế kỷ 21.

      Cafeft.com (theo scmr.com- Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply