LogisticsExchange bắt đầu kinh doanh, và dự báo thị trường về thị trường vận tải. • Sau nhiều tháng hợp tác với các chủ hàng, các hãng vận tải, hãng vận tải và 3PLs hàng đầu, LogisticsExchange (LE) đã bắt đầu mua, bán và giao dịch các hợp đồng của LE Forwards trên nền kỹ thuật số của mình. Với tốc độ tăng lên mức cao trong ba năm về số lượng xe tải, bước vào 2018 LE đang chứng kiến một sự tăng lên đột biến về sự ràng buộc, hợp đồng thực thi, chủ hàng cam kết đảm bảo khả năng vận chuyển hàng hóa.

  Sử dụng phân tích độc quyền, LE Platform cung cấp khả năng hiển thị và khai thác các mức giá để giúp các nhà hoạt động logistics cải thiện dịch vụ và độ tin cậy của giá cả. Công ty kết nối các hãng vận tải, các nhà cung cấp và các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (LSP) để đáp ứng nhu cầu về năng lực và thực hiện các hợp đồng ràng buộc có hiệu lực.

  LogisticsExchange mang lại lợi ích cho tất cả người tham gia trong thị trường vận tải:
  • Người gửi hàng: Mua bảo hiểm và bảo toàn về vốn, dịch vụ cũng như giá cả một cách bắt buộc.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ: Nâng cao năng lực thông qua các cam kết, cải thiện sự cân bằng mạng lưới và thông báo chiến lược về giá và các quyết định phân bổ tài sản.
  • Môi giới: Bảo đảm các lợi nhuận bằng cách các cam kết với khách hàng tỷ lệ được đảm bảo, quản lý rủi ro và giảm bớt khối lượng công việc.

  Trong năm qua, nhóm nghiên cứu LE đã mở rộng tập hợp dữ liệu từ chủ hàng và cung cấp dịch vụ Logistics để xác định cơ hội bảo đảm hiệu suất ở mức cố định.

  "Sự phối hợp chặt chẽ của chúng tôi với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đã được chú trọng để phát triển các công cụ phân tích, hợp đồng tiêu chuẩn và các quy tắc thương mại, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng cho chủ hàng, người vận chuyển và 2PLs"

  Anshu Prasad, đồng sáng lập kiêm CEO của LogisticsExchange nói. "Việc đưa ra giá trị cho những người tham gia thị trường logistics hiện nay rất quan trọng để thiết lập nền tảng cho sự tin tưởng và minh bạch, chúng ta cần mở rộng kinh doanh mua, bán với một số lượng lớn những người tham gia trong ngành.

  Prasad nói rằng kết quả bước đầu đã được hứa hẹn, đảm bảo khả năng cho vài ngàn lô hàng trong tương lai, tránh sự gián đoạn dịch. Cả hai bên chủ hàng và LSP đã chia sẻ những lợi ích này, cho phép họ tập trung nguồn lực vào những thách thức khác trong chuỗi cung ứng.

  Mặc dù các hợp đồng ban đầu này chỉ chiếm một phần nhỏ trong số gần 400 tỷ đô la chi tiêu ở Hoa Kỳ hàng năm về thuê dịch vụ vận tải đường bộ, các hợp đồng này mang lại những lợi ích to lớn cho các chủ hàng, hãng vận tải và 3PLs thông qua một nền tảng chung, các quy tắc thương mại minh bạch và sự phân tích tiên tiến.

  Prasad nhận xét: "Mặc dù còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi rất vui vì kết quả mà khách hàng đầu tiên của chúng tôi đã đạt được. Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, đồng thời mở rộng các phân tích, các dữ liệu và công cụ mà chúng tôi cung cấp thông qua nền tảng LE. "

    Cafeft.com (theo scmr- Biên dịch và tổng hợp)


 • LogisticsExchange mang lại lợi ích cho tất cả người tham gia trong thị trường vận tải:
  • Người gửi hàng: Mua bảo hiểm và bảo toàn về vốn, dịch vụ cũng như giá cả một cách bắt buộc.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ: Nâng cao năng lực thông qua các cam kết, cải thiện sự cân bằng mạng lưới và thông báo chiến lược về giá và các quyết định phân bổ tài sản.
  • Môi giới: Bảo đảm các lợi nhuận bằng cách các cam kết với khách hàng tỷ lệ được đảm bảo, quản lý rủi ro và giảm bớt khối lượng công việc.


Log in to reply