Báo cáo của ISM về hoạt động phi sản xuất trong tháng 1 • Chỉ số ISM sử dụng để đo lường tốc độ tăng trưởng phi sản xuất, được gọi là NMI, tăng 3.9% lên 59.9 (mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng) vào tháng Giêng đến mức cao mới nhất mọi thời đại. Bài báo này cho thấy tăng trưởng phi sản xuất hiện nay đã không thay đổi trong 96 tháng liên tiếp, với tổng thể nền kinh tế đang tăng trưởng liên tục trong tháng thứ 101 liên tiếp.
  Hoạt động phi sản xuất khởi động năm 2018, theo Báo cáo Doanh nghiệp của Viện Quản lý Cung cấp (ISM), được công bố, chỉ số ISM sử dụng để đo lường tốc độ tăng trưởng phi sản xuất, được gọi là NMI, tăng 3.9% lên 59.9 (mức trên 50 cho thấy tăng trưởng) vào tháng Giêng đến mức cao mới nhất mọi thời đại. Bài báo này cho thấy tăng trưởng phi sản xuất hiện nay đã không thay đổi trong 96 tháng liên tiếp, với tổng thể nền kinh tế đang tăng trưởng liên tục trong tháng thứ 101 liên tiếp. Chỉ số NMI tháng 1 tăng 2.7% so với trung bình 12 tháng là 57.2. Và mức trung bình ba tháng của 57,7 tăng 0.5% so với trung bình 12 tháng.

  ISM cho biết, 15 ngành phi sản xuất đã báo cáo tăng trưởng trong tháng 1, bao gồm: Quản lý các công ty và dịch vụ hỗ trợ; Nghệ thuật, Giải trí; Khai thác mỏ; tiện ích; bán lẻ; xây dựng; Vận chuyển & Kho bãi; Quản trị công; bất động sản, thuê & cho thuê; Chăm sóc sức khoẻ và trợ giúp xã hội; Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Câu cá và săn bắn; Dịch vụ giáo dục; Tài chính & Bảo hiểm; bán buôn; nhà ở & dịch vụ thực phẩm. Ba ngành công nghiệp báo cáo thu hẹp vào tháng Giêng là: Thông tin; Các dịch vụ khác; và chuyên nghiệp, khoa học và dịch vụ kỹ thuật.

  Các chỉ số chính của báo cáo, bao gồm cả NMI, đã tăng trong tháng hai, bao gồm

  Hoạt động kinh doanh / sản xuất tăng 2% lên 59,9 và đang tăng trong tháng thứ 102 liên tiếp;
  đơn hàng mới tăng 8,2%, tăng trưởng liên tục trong tháng thứ 84; tăng 5,3% lên 61,6 và đang tăng trong tháng thứ 47 liên tiếp, đánh dấu mức cao ; và
  tăng 2% lên 61,9, tăng trong tháng thứ 23 liên tiếp.
  Ông Tony Nieves, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Doanh nghiệp Phi Sản xuất của ISM, nói trong một cuộc phỏng vấn, "Đây là một khởi đầu tốt đẹp cho năm nay. Đó là một sự kết hợp của một vài thứ khác nhau như kế hoạch thuế. Ngoài ra còn có sự mở rộng kinh tế toàn cầu một cách đồng bộ. Một nhân tố khác đồng đô la giảm giá, điều này tốt cho xuất khẩu tăng lên, cũng như giúp cho nền kinh tế trong nước và toàn cầu phát triển".

  Thông thường, để bắt đầu một năm, Nieves cho biết hoạt động phi sản xuất trung bình vào tháng Giêng, bắt đầu nóng lên vào tháng Hai, với nhiều công ty gia tăng kế hoạch chi tiêu vốn, điều này cho thấy họ đang phát triển và chi tiêu với một tốc độ nhanh hơn.

  Nieves cho rằng lạm phát là một vấn đề đáng lo ngại , đặc biệt là báo cáo vừa qua liên quan đến việc tăng lương và giảm số người thất nghiệp. Nhưng ông nói rằng nếu điều này xảy ra, lạm phát sẽ tăng lên có thể là vừa phải và không nghiêm trọng.

  Một mặt khác, ông nói, là mức độ hàng tồn kho. Hàng tồn kho phi sản xuất giảm 4.5% xuống còn 49 trong tháng Giêng.
  Ông nói: "Điều này là do sự bổ sung không kịp thời những mặt hàng đang giảm xuống cuối năm, vì vậy chúng tôi dự đoán con số này sẽ tăng lên vào tháng Hai”

  Cafeft.com (theo Scmr.com- Biên dịch và tổng hợp)


Log in to reply