Giải pháp vận chuyển nhanh và hiệu quả • Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và linh hoạt rất quan trọng để dẫn tới thành công. Gói Quintiq và Giải pháp là một bộ tích hợp của hệ thống lập kế hoạch và thích ứng được tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngành công nghiệp.

  Khi thị trường chuyển phát tiếp tục trải qua những thay đổi đáng kể, nhiều nhà khai thác đã buộc phải xem xét lại chiến lược kinh doanh của họ. Thách thức là tìm ra cách để cải tiến và đa dạng hóa các dịch vụ và mở rộng phạm vi bảo hiểm địa lý, đồng thời giảm chi phí hoạt động.

  Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và linh hoạt rất quan trọng để dẫn tới thành công, gói Quintiq và giải pháp là một bộ tích hợp của hệ thống lập kế hoạch và thích ứng được tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngành công nghiệp.

  Tìm hiểu thêm công việc những nhà quản lý đang sử thực hiện để:

  • Phối hợp nhận và giao hàng với các hoạt động kết nối mạng và kho bãi
  • Cải thiện năng lực sử dụng
  • Phân phát theo thời gian thực và loại bỏ các chuyến hàng đặc biệt
  • Giảm tiêu thụ nhiên liệu, và nhiều hơn nữa.

  Cafeft.com (theo scmr.com - Biên dịch và tổng hợp)


Log in to reply