Quản lý phân phối các đơn hàng (DOM)  • Đối mặt với những thách thức về sự gia tăng các đơn hàng, cùng với nhu cầu giao hàng trong ngày và ngày hôm sau, nhiều nhà bán lẻ đang sử dụng DOM để quản lý các hoạt động đa kênh. Như một hệ thống mà các nhà môi giới đơn đặt hàng trên nhiều hệ thống và quy trình mà nhiều bên sử dụng để đáp ứng nhu cầu, việc sử dụng DOM tiếp tục phát triển, theo Dwight Klappich, nghiên cứu viên tại Gartner, Inc, với các hệ thống như vậy đang bị ràng buộc vào các điểm lưu trữ, bán hàng (POS) hệ thống. Ông Klappich nói: "Manhattan đã chắc chắn đề cập đến sự liên kết này và các nhà cung cấp khác đang cố gắng để có POS và nâng cấp nó lên thành DOM.

    Xác định DOM là "khả năng tổ chức chu trình của một đơn đặt hàng", Dongre cho biết các giải pháp này trước đây đã tập trung vào việc thực hiện các đơn hàng trên nhiều trung tâm phân phối (DCs). Đến năm 2018 và các nhà bán lẻ đang sử dụng sự kết hợp giữa lưu trữ, nhà cung cấp và DC - tất cả đều kết hợp để tạo ra một cơ sở đa dạng, đa nút và quy mô.

    Để hỗ trợ sự phát triển này, Dongre nói DOM phải phát triển thành một giải pháp toàn diện hơn, kết hợp khả năng hiển thị cao trên toàn bộ mạng lưới, bao gồm hoạt động của các nhà cung cấp khác nhau mà các đơn đặt chuyển đến cho người tiêu dùng cuối cùng. Các giải pháp cũng cần phải xử lý sự tái cân bằng hàng tồn kho, hoặc di chuyển hàng tồn kho đến đúng vị trí và theo nhu cầu; hợp tác giữa các nhà cung cấp; và tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa. "Thế hệ tiếp theo của DOM sẽ kết hợp các yếu tố khác nhau và ảnh hưởng tích cực đến tổng chi phí giao hàng cho các nhà bán lẻ".

    Cafeft.com (theo scmr.com - Biên dịch và tổng hợp)


Log in to reply