Hệ thống quản lý và thi công kho hàng • Hệ thống được thực hiện phối hợp giữa trung tâm phân phối (DC) và kho hàng, WMS chịu trách nhiệm điều khiển sự di chuyển và lưu trữ các dữ liệu trong các cơ sở đó.

  Hệ thống thực hiện kho hàng (WES) quản lý hồ sơ kho và các thiết bị xử lý vật liệu bên trong. Kết hợp chặt chẽ với nhau, hai phần mềm tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng bán lẻ điển hình.

  Dongre nói "WMS rất quan trọng đối với ngành bán lẻ, nó làm việc với nhiều cách tiếp cận khác nhau thông qua thực hiện điện tử, đa kênh hoặc theo một phương pháp khác". Theo Dongre, các giải pháp của thế hệ tiếp theo có khả năng thực hiện các chức năng như việc định vị lại vị trí động của hàng tồn kho (như: tính sẵn có của từng mặt hàng), kênh và số lượng.

  Luke Nuber, chuyên gia về công nghệ mới của Fortna, đã chỉ ra WES là "hệ thống con" gắn kết công nghệ phân phối với nhau và nhận thấy những giải pháp này đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng bán lẻ trong năm tới. Nuber nói: "Hiệu quả và năng suất có thể thu được bằng cách tích hợp toàn bộ các biện pháp với nhau. "WES thực sự cho phép bằng cách đặt con người, quy trình, công nghệ và tài sản vào một hệ thống kiểm soát duy nhất có khả năng hiển thị trên toàn bộ hệ thống. Điều này cho phép các nhà bán lẻ ưu tiên các công việc và tối ưu hóa các công việc đó một cách nhanh chóng".

  Đối với các nhà bán lẻ, WES cung cấp bảo hiểm cho công nghệ mua từ các nhà cung cấp bị mua lại bởi một công ty khác hoặc mua ở bên ngoài. "Một hệ thống WES tốt rất linh hoạt để cung cấp và trao đổi các hệ thống khác nhau - khi chúng không còn khả dụng", Nuber chỉ ra. "Điều này cho thấy một sự cộng tác rõ ràng giữa các nhà bán lẻ đó là tìm kiếm các giải pháp lâu dài cho những thách thức phân phối của chính họ."

  Cafeft.com (Theo supplychain.com - Biên dịch và tổng hợp) • WMS rất quan trọng đối với ngành bán lẻ, nó làm việc với nhiều cách tiếp cận khác nhau thông qua thực hiện điện tử, đa kênh hoặc theo phương pháp khác


Log in to reply