Robot trong quản lý kho hàng  • Kho tự quản ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi nhiều nhà sản xuất phần cứng và phần mềm phát huy các sáng kiến loại bỏ phần lớn yếu tố "con người" khỏi quá trình phân phối.

    Theo khảo sát về tự động hóa gần đây nhất của Peerless Research Group, 45% các công ty được khảo sát muốn đầu tư vào robot (pallet, picking hoặc các giải pháp khác) và 43% quan tâm đến các hệ thống băng tải và phân loại, lưu trữ tự động và các phương tiện dẫn đường tự động. Các kho khác và hệ thống tự động hóa các trung tâm phân phối (DC) mà các công ty quan tâm bao gồm các hệ thống đưa đón, các giải pháp chọn hàng và các thiết bị cân / khối / kích thước.

    Klappich nói, ông đang thấy "sự gia tăng rõ rệt" về số lượng các nhà bán lẻ muốn đầu tư vào các hình thức tự động hóa. Trên nhiều danh sách "phải có" hiện nay là các robot di động tự trị. Ví dụ DHL của Deutsche Post AG đang thử nghiệm các robot "bắt chước", và Quiet Logistics Inc., đáp ứng các đơn đặt hàng trực tuyến cho các nhà bán lẻ như Bonobos và Zara của Inditex SA, cũng đang sử dụng cùng một loại robot di động trong kho hàng, theo Wall Street Journal.

    Cũng theo Klappich, những nhà bán lẻ như Fetch, Otto, IAM Robotics và Locus tìm ra cách để thiết kế các robot sao cho phù hợp với nhu cầu của các nhà bán lẻ cỡ vừa và nhỏ. "Các công ty này có thể không có khả năng mua một kho tự động 50 triệu USD hoặc 100 triệu USD", Klappich nói, "nhưng họ có thể mua robot để bổ sung lực lượng lao động của họ. Khi công nghệ này tiếp tục phát triển, tôi nghĩ chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến robot và chắc chắn sẽ có nhiều triển khai quy mô lớn hơn về công nghệ này. "

    Diễn đàn vận tải (theo scmr.com- Biên dịch và tổng hợp)

Log in to reply