Tương lai: Chuỗi cung ứng.  • Blockchain là công nghệ nền tảng duy trì sổ cái giao dịch Bitcoin, đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng bán lẻ trong tương lai gần. Eric Peters, Giám đốc điều hành của SensorThink ở Los Gatos, California, nhận thấy xu thế này đang phát triển trong vòng ba năm tới bốn năm. "Đặc biệt là về mặt hàng bán lẻ, blockchain sẽ tăng tốc từ một cái gì đó không ai biết đến khi bạn có thể trò chuyện về chuỗi cung vào cuối năm 2018", Peters nói.

    Ví dụ: một công ty trong nước mua quả việt quất từ một nông dân ở Chi lê và sau đó bán chúng cho nhà bán sỉ hoặc phân phối của Hoa Kỳ, có thể sẽ giao hoa quả từ Santiago đến Atlanta. Từ đó, quả việt quất sẽ được gửi đến một DC để bán cuối cùng cho một cửa hàng tạp hoá như Walmart. Giữa thời gian thu hoạch trái cây và khi người tiêu dùng mang nó về nhà và đặt nó vào tủ lạnh, quả việt quất đã qua nhiều quốc gia, thay đổi quyền sở hữu từ bảy đến tám lần và đã được quản lý bởi nhiều chuỗi cung ứng khác nhau.

    Nhà bán lẻ muốn hiểu được tính toàn vẹn của chuỗi sản phẩm từ đầu đến cuối (bao gồm cả thời gian xử lý, số ngày quá cảnh ...) có thể sử dụng blockchain như một sổ cái quản lý hoạt động cho mọi quy trình xảy ra với những quả việt quất giữa nông dân ban đầu và điểm bán hàng tại Walmart.

    Ông Peters, mong đợi các nhà bán lẻ sẽ kết hợp blockchain vàochiến lược chuỗi cung ứng trong tương lai, như một tài khoản chia sẻ không thể phá vỡ mà mọi người đều đồng ý, blockchain cung cấp tất cả thông tin vào một nơi an toàn mà mọi người có thể truy cập và sử dụng. "Walmart đã thử nghiệm nó với lĩnh vực an toàn thực phẩm; nó chắc chắn là một trong những điều chuyển đổi thú vị nhất sẽ xảy ra trong chuỗi cung ứng bán lẻ trong tương lai gần ".

    Cafeft.com (theo supplychain.com Biên dịch và tổng hợp)  • Nhà bán lẻ muốn hiểu được tính toàn vẹn của chuỗi sản phẩm từ đầu đến cuối (bao gồm cả thời gian xử lý, số ngày quá cảnh ...) có thể sử dụng blockchain như một sổ cái quản lý hoạt động cho mọi quy trình xảy ra


Log in to reply