An toàn hàng hóa • Bộ luật đề cập tới sự tương tác giữa người gửi hàng và nhà khai thác container trong việc cung cấp các đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sản xuất.
  Các khía cạnh an toàn hàng hóa được đóng gói và vận chuyển trong các đơn vị tải trên chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục là trọng tâm của việc cải tiến. Trong một phiên họp của Hội nghị châu Âu Intermodal ở Amsterdam ngày 28 tháng 11 năm 2017, bốn tổ chức đại diện cho các bộ phận khác nhau của chuỗi cung ứng đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các chủ sở hữu container và nhà khai thác trong việc cung cấp các thiết bị phù hợp với mục đích và đóng gói đúng cách theo quy định của Bộ luật CTU.

  Diễn đàn Chủ Tàu Thế giới (GSF), ICHCA International, TT Club và Hội đồng Vận tải Thế giới (WSC) đã có một vài tháng làm việc cùng nhau để cải thiện an toàn thông qua việc tập trung vào tính toàn vẹn của hàng hóa. Mục đích cụ thể là nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi Mã số CTU đã được IMO phê duyệt để đóng gói đúng và bảo đảm cho tất cả các đơn vị vận chuyển hàng hóa (CTU). Cải thiện các tiêu chuẩn khai báo và xử lý hàng nguy hiểm cũng nằm trong phạm vi của Bộ luật, cùng với các bước để ngăn ngừa ô nhiễm dịch hại, và cung cấp các bình chứa và các thiết bị khác tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế.

  Bộ luật kêu gọi tương tác hiệu quả giữa người gửi hàng, người có trách nhiệm xác định các yêu cầu đối với loại thiết bị phù hợp với hàng hoá dự định vận chuyển và người vận hành container trong việc cung cấp các đơn vị đáp ứng các yêu cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và sản xuất hiện có. Các đơn vị bị lỗi và bị hư hỏng nặng có thể có những hậu quả nghiêm trọng như việc đóng gói không đúng và thiếu hàng hóa.

  Hội nghị Intermodal và Bill Brassingtonđã tổ chức cuộc họp của Hiệp hội Chủ tàu Container (COA) vào đầu tuần , đại diện cho ICHCA, Hội nghị đã chú ý đến tầm quan trọng của việc thông tin liên lạc để đảm bảo các container được an toàn . "Chúng tôi muốn có sự nhận thức tốt hơn về cách thức vận chuyển hàng hóa, chúng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng các đơn vị này là phù hợp. Nhóm của chúng tôi và COA đang làm việc cùng nhau để tư vấn cho các nhà khai thác về trách nhiệm của họ, "ông nói.

  "Sự tham gia của chính phủ và các nhóm ngành công nghiệp đại diện cho sự đa dạng của các bên liên quan đến chuỗi cung ứng là một trong những mục tiêu chính của chúng tôi", Peregrine Storrs-Fox của TT Club cho biết. Thông qua thông tin và sự hiểu biết về các vấn đề về an toàn, việc áp dụng rộng rãi Quy tắc CTU và thực tiễn tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa và môi trường. Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi các cơ quan quản lý, các nhà tư vấn cũng như các hiệp hội hợp tác với chúng tôi để truyền bá những thông tin bổ ích."

  Nhóm đã và đang làm việc với IMO một thời gian, đóng góp vào Quy tắc CTU và các khuyến nghị về quy định khác, tuy nhiên vẫn còn một nhân tố quan ngại rằng các chính phủ có thể không thông tin rõ ràng về các yêu cầu của IMO đã đồng ý và thông tin tư vấn trong phạm vi quyền hạn của họ.

  Lars Kjaer của WSC giải thích, "Mặc dù IMO đã đồng ý sửa đổi SOLAS để yêu cầu tổng khối lượng container đã được kiểm chứng là điều kiện cho việc bốc hàng, việc thực thi của chính phủ có thể không đồng đều. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các chính phủ cũng như các ngành công nghiệp đang quảng bá Quy tắc CTU và các thông lệ tốt nhất cho tất cả các bên trong chuỗi cung ứng CTU trên toàn cầu ".

  Chris Welsh làm Tổng Thư ký của GSF là đại diện của các chủ hàng trong nhóm bốn người. Ông đã có cuộc thảo luận ở Amsterdam về sự phức tạp giữa các bên liên quan trong chuỗi cung ứng và làm thế nào để làm tăng thêm sự cần thiết nâng cao khả năng an toàn. Ông nói: "Trong nhiều chuỗi cung ứng quốc tế hiện nay, có rất nhiều sản phẩm" hand-off ", nơi hàng hoá được thông qua từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối, kho hàng. Tuy nhiên, trách nhiệm của người gửi hàng là yêu cầu và kiểm soát việc tuân thủ các tiêu chuẩn đóng gói phù hợp và để chỉ định loại thiết bị cần thiết cho hàng hóa. Đây là trách nhiệm được quy định rõ trong Quy chế CTU. Nó không thể bị phủ nhận hoặc bỏ qua bất kể sự phức tạp của chuỗi hậu cần. "

  Thách thức của nhóm ngành này là sự trao đổi với tất cả các bên liên quan. Thông qua các sự kiện của chính phủ và ngành công nghiệp, đang có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao nhận thức về Quy tắc CTU và liên kết với các tổ chức khác có thể hỗ trợ thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao tính an toàn và tính bền vững của chuỗi cung ứng quốc tế.

  Cafeft.com (theo Supplychain.com Biên dịch và tổng hợp)


Log in to reply