Biện pháp tránh bị ngân hàng từ chối thanh toán khi bộ chứng từ có sai biệt


 • Global Moderator

  Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa nhưng lại không hiểu biết về UCP,ISBP, Incoterms,.. hoặc hơi thiếu kinh nghiệm trong việc thanh toán bằng thư tín dụng nên việc xảy ra sai sót trong lúc lập bộ chứng từ là việc khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc gì cũng có cách giải quyết cả. Khi bộ chứng từ có sai biệt (dị biệt), nhà xuất khẩu có thể áp dụng 1 trong các biện pháp khắc phục như sau:
  1, có thể sửa chữa sai biệt, bổ sung chứng từ còn thiếu để bộ chứng từ trở nên phù hợp
  2, Đề nghị người nhập khẩu yêu cầu issuing bank sửa dổi L/C cho phù hợp với chứng từ đã lập
  3, Viết thư đảm bảo, cam kết chịu trách nhiệm về những chứng từ mình xuất trình, gửi cho issuing bank
  4, Thông qua đại diện của importer ở nước mình để xin chấp nhận thanh toán và gửi cho issuing bank
  5, Chuyển sang phương thức nhờ thu ( phương thức nhờ thu thì ngân hàng không có nghĩa vụ phải kiểm tra bộ chứng từ)
  Vậy là okie rồi, ng xuất khẩu có thể thoát khỏi tình trạng bị từ chối thanh toán nhờ áp dụng những biện pháp như vậy!


Log in to reply