Khái niệm và bản chất dịch vụ thuê ngoài • Khái niệm dịch vụ thuê ngoài

  Dịch vụ thuê ngoài là khái niệm mô tả việc sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự triển khai trong tổ chức nhằm giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, tập trung năng lực phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

  Khái niệm về sinh kế
  Khái niệm cạnh tranh
  Khái niệm về dự án đầu tư
  Khái niệm về chiến lược
  Khái niệm bảo hiểm và sự ra đời của kinh doanh bảo hiểm
  Theo cách hiểu khác, dịch vụ thuê ngoài là hình thức chuyển giao việc thực hiện một phần chức năng sản xuất kinh doanh nào đó, bao gồm cả tài sản vật chất và nhân lực cho một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài chuyên môn hóa trong lĩnh vức đó. Theo Timothy Feriss nguyên tắc của thuê ngoài là: “tôi dành cho mình những công việc mà biết chắc sẽ thực hiện tốt hơn những người khác và chuyển giao cho bên thứ ba phần việc mà họ làm tốt hơn tôi và những người khác”.

  Thuê ngoài được coi như một phương pháp tiết kiệm chi phí tổ chức thực hiện công việc hoặc sản xuất những sản phẩm mà một công ty cần phải có. Và đó không phải dịch vụ hoặc sản phẩm chủ chốt trong việc duy trì vị trí của công ty trên thị trường, do vậy họ có thể thuê gia công ngoài.

  Khái niệm và bản chất dịch vụ thuê ngoài

  Có nhiều cách nói khác nhau về dịch vụ thuê ngoài như “Dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp”, “Thuê ngoài quy trình kinh doanh”, “Dịch vụ nghiệp vụ doanh nghiệp” hoặc “Thuê ngoài tác nghiệp”. Hiện nay, dịch vụ thuê ngoài là một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Phillippines,…

  Bản chất dịch vụ thuê ngoài

  Cắt giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa nguồn lực là bài toán chung của rất nhiều doanh nghiệp. Trong khi đó, việc duy trì các hoạt động không phải là dịch vụ hay sản phẩm chủ chốt khiến doanh nghiệp phải đầu tư một bộ phận nhân sự cồng kềnh và một khoản chi phí không nhỏ, chưa kể tới những vấn đề về quản trị.

  Trong bối cảnh đó, việc thuê ngoài một đối tác cung cấp các dịch vụ quản lý hằng ngày, quy trình thanh toán, chăm sóc khách hàng, nhập dữ liệu,… được xem là một giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp tập trung tốt hơn cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

  Lợi ích của phương pháp này có thể nhìn thấy ngay như gia tăng hiệu quả làm việc, chi phí thấp hơn, gia tăng sự hài lòng của khách hàng, tiếp cận với kỹ năng quan trọng, sự đổi mới về công nghệ và chất lượng dịch vụ cao hơn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của công ty.

  Thuê ngoài các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ kế toán, quản trị nhân sự, quản lý lương, quản trị quan hệ khách hàng, xử lý dữ liệu,… đang và sẽ trở thành xu thế tất yếu đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy các lợi ích của dịch vụ thuê ngoài thì cần có giải pháp liên quan đến bảo mật thông tin, khả năng liên kết và phối hợp với các nhà dịch vụ, đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp, tính liên tục không bị gián đoạn bởi các rủi ro liên quan trong kinh doanh. Việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài có quy trình bảo mật kinh doanh, có kế hoạch đảm bảo tính liền mạch trong kinh doanh, có quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa và cải tiến liên tục theo hướng phương pháp tinh gọn là một yếu tố quan trọng trước khi doanh nghiệp quyết định sử dụng phương án này. • @Nam said in Khái niệm và bản chất dịch vụ thuê ngoài:

  Bản chất dịch vụ thuê ngoài
  Cắt giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa nguồn lực là bài toán chung của rất nhiều doanh nghiệp. Trong khi đó, việc duy trì các hoạt động không phải là dịch vụ hay sản phẩm chủ chốt khiến doanh nghiệp phải đầu tư một bộ phận nhân sự cồng kềnh và một khoản chi phí không nhỏ, chưa kể tới những vấn đề về quản trị.
  Trong bối cảnh đó, việc thuê ngoài một đối tác cung cấp các dịch vụ quản lý hằng ngày, quy trình thanh toán, chăm sóc khách hàng, nhập dữ liệu,… được xem là một giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp tập trung tốt hơn cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
  Lợi ích của phương pháp này có thể nhìn thấy ngay như gia tăng hiệu quả làm việc, chi phí thấp hơn, gia tăng sự hài lòng của khách hàng, tiếp cận với kỹ năng quan trọng, sự đổi mới về công nghệ và chất lượng dịch vụ cao hơn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của công ty.
  Thuê ngoài các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ kế toán, quản trị nhân sự, quản lý lương, quản trị quan hệ khách hàng, xử lý dữ liệu,… đang và sẽ trở thành xu thế tất yếu đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy các lợi ích của dịch vụ thuê ngoài thì cần có giải pháp liên quan đến bảo mật thông tin, khả năng liên kết và phối hợp với các nhà dịch vụ, đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp, tính liên tục không bị gián đoạn bởi các rủi ro liên quan trong kinh doanh. Việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài có quy trình bảo mật kinh doanh, có kế hoạch đảm bảo tính liền mạch trong kinh doanh, có quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa và cải tiến liên tục theo hướng phương pháp tinh gọn là một yếu tố quan trọng trước khi doanh nghiệp quyết định sử dụng phương án này.

  Ngâm cứu cái này :)


Log in to reply