Đo lường sự đổi mới của nhà cung cấp  • Trong năm 2016, tạp chí Motor Trend đã bình chọn dòng xe chạy bằng nhiên liệu điện của Chevrolet danh hiệu Xe của năm, do Chevrolet đã cải tiến việc cung cấp số liệu về các chặng sau mỗi lần sạc điện. Giải thưởng này là một minh chứng cho khả năng sáng tạo của GM để tiếp cận với sự đổi mới của thị trường ô tô. Trên thực tế, GM ghi nhận việc tiếp cận với sự đổi mới của nhà cung cấp - giống như công nghệ của LG Electronics - là chìa khóa dẫn đến khả năng cạnh tranh trên thị trường và tăng năng lực về tài chính.

    Ô tô không phải là ngành công nghiệp duy nhất được hưởng lợi thế từ sự tiến bộ của nhà cung cấp. Các công ty dược phẩm hiện đang nghiên cứu về phân tử cũng được hưởng lợi từ những cải tiến của các nhà cung cấp phân tích phần mềm. Ngay cả những người khổng lồ về cải tiến công nghệ như Google và Microsoft cũng phải thực hiện các quy định chặt chẽ về cấp giấy phép hoặc sở hữu trí tuệ đối với những đối tượng được tạo ra bên ngoài công ty của họ.

    Dựa trên kết quả của một nghiên cứu mới đây của CAPS Research, liên doanh giữa Đại học Arizona và Viện Quản lý cung cấp về đo lường sự đổi mới của nhà cung cấp, hơn 90% số CPOs được điều tra cho rằng điều quan trọng là đánh giá hiệu quả cải tiến của nhà cung cấp, thì chỉ có 25% trong tổng số có hệ thống thực hiện sự đánh giá đó.

    Cafeft.com (theo scmr.com - Biên dịch và tổng hợp)


Log in to reply