Thủ tục nhập khẩu bếp điện từ • Thủ tục nhập khẩu bếp điện từ đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ
  alt text
  Theo quy định tại Điểm 15 Phần 8 Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ thì Bếp điện thuộc danh mục nêu trên. Theo đó, với Bếp điện:
  – Căn cứ kiểm tra: Thực hiện theo tiểu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-14:2001
  – Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  – Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.
  Như vậy, hàng hóa doanh nghiệp dự kiến nhập khẩu, ngoài thủ tục hải quan theo quy định hiện hành phải thực hiện quy định về kiểm tra về chất lượng theo quy định nêu trên.
  Về mã HS
  Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
  Theo quy định tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, mặt hàng bếp điện từ mà công ty bạn đọc nhập khẩu nếu là dụng cụ nhiệt điện dùng trong gia đình, sẽ được phân vào Chương 85, Nhóm 85.16, phân nhóm 8516.60. “- Các loại lò khác; nồi nấu, bếp đung dạng tấm đun, vòng đun sôi, thiết bị kiểu vỉ nướng và lò nướng:”, mã HS 8516.60.90.
  Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu bếp điện từ
  Bạn tham khảo các quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  Về giấy tờ cụ thể liên quan khi nhập khẩu mặt hàng bếp điện từ: bếp điện từ là thiết bị điện, điện tử nằm trong danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do đó, khi nhập khẩu mặt hàng này, công ty bạn phải đăng ký kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
  Về thuế nhập khẩu
  Tùy theo xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, bạn đọc có thể áp dụng các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với từng nước, vùng lãnh thổ trong quan hệ thương mại với Việt Nam.
  Theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, mặt hàng có mã HS 8516.60.90 có thuế suất nhập khẩu năm 2013 là 20%.
  Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu bếp điện từ xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com • Về mã HS:
  Để xác định mã HS của hàng hóa, anh/chị cần căn cứ vào:
  Thành phần, tính chất, công dụng… của hàng hóa;
  Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;
  Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính;
  Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính.
  Để xác định chính xác mã HS của hàng hóa, trước khi làm thủ tục hải quan công ty anh/chị có thể gửi hồ sơ tới Tổng cục Hải quan để xin xác định trước mã số hàng hóa. Thủ tục xin xác định trước mã HS của hàng hóa được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Chương I Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính "Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu" như sau:
  “Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
  Hồ sơ xác định trước mã số:
  a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;
  b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.
  Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính…”


Log in to reply
 

Looks like your connection to Diễn đàn Chuỗi cung ứng was lost, please wait while we try to reconnect.