Logistics Việt Nam  • Trong hiện tại tất cả các nền kinh tế đều cần vận tải kể cả các ngành liên quan đến công nghệ. Vận tải cái gì ư? Phần cứng vẫn phải vận chuyển các đường truyền internet cũng là vận tải, vận tải thông tin. Mặc dù vậy liệu cơ cấu ngành logistics nước ta làm được những gì? Vẫn là quy luật 80-20: Cơ cấu 80% doanh nghiệp việt nam làm 20% tổng lượng hàng hóa và 20% các doanh nghiệp nước ngoài làm 80% còn lại. Vậy nguyên nhân từ đâu?
    Nguyên nhân của việc đó đầu tiên bắt đầu từ nguồn nhân lực. Với số lượng lớn các trường đại học, cao đẳng nhưng chất lượng của nguồn nhân lực của tất cả các ngành không nói riêng ngành logistics sinh viên ra trường không biết việc, không biết mình cần phải làm gì, không biết mình đang đứng ở đâu họ chỉ nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền. Nhưng muốn có tiền họ phải đổ mồ hôi, công sức, chất xám ra mới có tiền dường như các trường họ không dạy cho sinh viên điều đó.
    Nguyên nhân thứ hai có thể kể đến là sự quản lý tầm vĩ mô của nhà nước. Các tập đoàn nhà nước vốn ngàn tỷ vẫn thua lỗ đều đều vài trăm tỷ một năm còn các công ty vận tải nước ngoài vẫn sống khỏe, rất khỏe và rất lời. COSCO của trung quốc họ đã vươn tay ra toàn thế giới còn các tổng công ty vận tải biển của chúng ta vẫn ở cái ao làng vẫn quanh quẩn ở mấy cái tuyến nội địa. Mà các tổng công ty này có bao nhiêu ưu đãi, bao nhiêu vốn thôi thế nhà nước để tiền vào ngân hàng họ kinh doanh mỗi năm còn ra được chút ít chứ để làm mỗi năm lại đi mất vài trăm tỷ.( CÒN TIẾP)


Log in to reply