Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa • Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.
  alt text

  Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa

  Hàng hóa doanh nghiệp dự kiến nhập khẩu phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  Ngoài ra, hàng hóa của doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục theo quy định quản lý chuyên ngành.
  Cụ thế:
  "Tại Phụ lục 4 Phân nhóm thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Thươnh binh và xã hội Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thì Bình chịu áp lực (bình, bể, thùng, chai chứa khí, nồi hơi đun bằng điện) thuộc Danh mục trên."
  – Cũng tại Quyết định số 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH nêu trên quy định Căn cứ kiểm tra (đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường):
  TCVN 6008:1995
  TCVN 6153:1996 đến TCVN 6156:1996
  TCVN 6290:1997
  TCVN 6291:1997
  TCVN 6292:1997
  TCVN 6294:1997
  TCVN 6295:1997

  Và Tổ chức kiểm tra:
  + Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1, 2, 3- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
  + Các Tổ chức kiểm tra; Tổ chức kiểm tra khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.
  Về thuế nhập khẩu bình cứu hỏa
  Tham khảo thông tư 182/2015/TT-BTC Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định Biểu thuế XK theo danh mục mặt hàng chịu thuế và Biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế được ban hành ngày 16/11/2015.
  Về mã HS bình cứu hỏa – Thủ tục nhập khẩu bình cứu hỏa
  Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào các tài liệu kỹ thuật, tính chất và thành phần cấu tạo của hàng hóa thực tế nhập khẩu.
  Bình cứu hỏa đã nạp 4 Kg bột ABC ( EED 4), hàng mới 100%
  Mã hs áp dụng 84241090 || VAT: 10%
  Bình cứu hỏa đã nạp 5 Kg khí CO2 ( EEC 5e1), hàng mới 100%
  Mã hs áp dụng 84241090 || VAT: 10%
  Bình cứu hỏa đã nạp 9 Kg bột ABC ( EED9 KG), hàng mới 100%
  Mã hs áp dụng 84241090 || VAT: 10%
  Bình cứu hỏa đã nạp 2 Kg khí C02 ( EEC 2), hàng mới 100%
  Mã hs áp dụng 84241090 || VAT: 10%
  Bình cứu hỏa đã nạp 50 Kg khí bột ABC ( TPM50), hàng mới 100%
  Mã hs áp dụng 84241090 || VAT: 10%
  Bình Cứu hỏa sử dụng trên ô tô
  Mã hs áp dụng 84241090 || VAT: 10%
  Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục hải quan xin vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Ha : 0983.740.379 – dvha@vinalineslogistics.com.vn
  Mrs. Hiền: 0943.201.313- thuhien.ttgd@gmail.com • Đợt này liệu có sốt không nhỉ?
  Từ sau vụ cháy nhiều Chung cư..
  Thớt buôn bình cứu hỏa đê..