j2.Thép tròn đặc s45c phi 15,phi 25,pi 35,phi 45,phi 55,phi 65,phi 75,phi 85 • Thép tròn đặc s45c phi 15,phi 25,pi 35,phi 45,phi 55,phi 65,phi 75,phi 85,phi 95

  DN20x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN25 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN32 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN40 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN50 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN65 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN80 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN100 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN125 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN150 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN200 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN250 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN300 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN350 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN400 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN450 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN500 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN550 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  DN600 x6000mm mác thép s45c,s55c,scm440
  CÔNG TY TNHH MTV THÉP KIM TÍN PHÁT
  ĐC: Khu Phố 1B, P. An Phú, TX.Thuận An, T.Bình Dương
  ĐT: 06506541107
  Hotline : 0913 497 297 Mr Anh
  Web : http://thepongduc.vn/
  Email : thepkimtinphat@gmail.com


Log in to reply