Thủ tục nhập khẩu cân điện tử • Thủ tục nhập khẩu cân điện tử đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ.
  alt text
  1. Mã HS code và thuế nhập khẩu cân điện tử:

  Cân điện tử thuộc nhóm 8423. Có thể tham khảo 1 số mã hs code như sau:
  8423:. Các loại cân – cân điện tử
  8423.10: cân người, sử dụng trong gia đình
  8423.10.10: hoạt động bằng điện
  8423.10.20: hoạt động không bằng điện
  8423.82: có khả năng cân tối đa trên 30kg nhưng không quá 5000kg
  8423.82.11: Có khả năng cân tối đa không quá 1000kg
  8423.82.19: Loại khác

  Thuế nhập khẩu của cân điện tử từ Trung Quốc có C/O form E là 0%

  Thuế VAT: 10%

  2. Quy định khi làm Thủ tục khẩu khẩu cân điện tử

  – Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (gọi tắt là phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu).

  – Công văn số: 2538/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế

  -Công văn 2177/TĐ-ĐL hướng dẫn thực hiện thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013

  -Quyết định 2284/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2018 Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu.

  Thủ tục nhập khẩu cân điện tử cần thực hiện các bước sau:
  Bước 1: Đăng ký phê duyệt mẫu cân điện tử để được cấp phiếu tiếp nhận phê duyệt mẫu
  Bước 2: Nộp đăng ký phê duyệt mẫu cho Hải quan để được đem hàng về kho bảo quản
  Bước 3: Làm đăng ký thử nghiệm mẫu, mang mẫu đi thử nghiệm
  Bước 4: Lập hồ sơ kèm kết quả thử nghiệm để được cấp kết quả phê duyệt mẫu
  Bước 5: Nộp kết quả phê duyệt mẫu cho Hải quan để được thông quan

  Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu cân điện tử học vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn • Mã HS code và thuế nhập khẩu cân điện tử:

  Cân điện tử thuộc nhóm 8423. Có thể tham khảo 1 số mã hs code như sau:
  8423:. Các loại cân – cân điện tử
  8423.10: cân người, sử dụng trong gia đình
  8423.10.10: hoạt động bằng điện
  8423.10.20: hoạt động không bằng điện
  8423.82: có khả năng cân tối đa trên 30kg nhưng không quá 5000kg
  8423.82.11: Có khả năng cân tối đa không quá 1000kg
  8423.82.19: Loại khác

  Thuế nhập khẩu của cân điện tử từ Trung Quốc có C/O form E là 0%

  Thuế VAT: 10% • Mọi thông tin chi tiết về Thủ tục nhập khẩu cân điện tử học vui lòng liên hệ:
  VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
  Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
  Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
  Website: www.vinalineslogistics.com.vn
  Contact:
  Mr Tuấn: 0975.145.079 – pxtuan@vinalineslogistics.com.vn • Thủ tục nhập khẩu cân điện tử đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ. • Quy định khi làm Thủ tục khẩu khẩu cân điện tử

  – Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (gọi tắt là phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu).

  – Công văn số: 2538/GSQL-GQ1 về việc nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế

  -Công văn 2177/TĐ-ĐL hướng dẫn thực hiện thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013

  -Quyết định 2284/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2018 Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu. • alt text